search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2008 om inte annat anges. Hela litteraturlistan finns på Juridiska bibliotekets hemsida www.juridiskabiblioteket.se

Bellamy, Christopher: European community law of competition / ed. by Peter Roth, Vivien Rose (6. uppl. Oxford Univ. Press.  1679 s)

BRÅ-rapport 2008:4: Diskriminering i rättsprocessen. (Brå. 112 s)
Börsrätt / Catarina af Sandeberg, Robert Sevenius, red. (2. uppl. Studentlitteratur. 465 s)

Fransson, Jonas: Effektivare informationssökning på webben - en handbok i konsten att söka information (Ronneby : HEXA, 2007. 195 s)

Företagsvärdering /utg. av Öhrlings PricewaterhouseCoopers (Studentlitteratur, 2007. 48 s)

Human rights in international law – basic texts (3. ed. Strasbourg : Council of Europe, 2007. 707 s)

Nordin, Eva: Avbrottsförsäkring för företag (10.  uppl. Studentlitteratur, 2007. 123 s)

Norström, Carl; Thunved, Anders: Nya sociallagarna – med kommentarer, lagar och förordningar som de lyder den 1 januari 2008 21. uppl. (Norstedts juridik. 788 s)

Ossmer, Per; Wollsén, Magnus: Totalentreprenader och ABT 06 – några kommentarer (Stockholm : Svensk byggtjänst, 2007. 167 s)

Pellonpää, Matti: Europeiska människorättskonventionen (Helsinki: Talentum, 2007. 702 s)

Practitioners handbook on international arbitration and mediation / Rufus V. Rhoades, Daniel M. Kolkey, Richard Chernick, ed. (2. ed. New York: JurisNet, 2006. 559 s)

Ryberg-Welander, Lotti: Ersättning vid sjukdom – en socialförsäkringsrättslig introduktion (Norstedts juridik. 280 s)

Svensk författningspolitik / Ingvar Mattson, Olof Petersson (red.) (2. uppl. SNS förlag. 335 s)

Tiberg, Hugo; Schelin, Johan: Tiberg & Schelin on maritime & transport law (Stockholm: Axel Ax:son Johnsons institut för sjörätt och annan transport-rätt. 214 s)

Victorin, Anders; Hager, Richard: Allmän fastighetsrätt (5. uppl. Iustus. 269 s)

Kontakta biblioteket
Bitte Wölkert, bibliotekarie. Telefon: 08-4590320
E-post: biblioteket@advokatsamfundet.se

Annons
Annons
Annons