search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Kunskap behövs om advokatkårens kärnvärden

Skatteverket måste förstå advokaternas roll, och de krav som den ställer. Genom täta kontakter och dialog vill Advokatsamfundet öka den förståelsen.

Många oroliga advokater har kontaktat Advokatsamfundet med anledning av Skatteverkets revisioner. Intrycket är att Skatteverket inte riktigt förstår advokaters speciella villkor.

Advokatsamfundet har täta kontakter med Skatteverket. Inte minst handlar diskussionerna om att informera och upplysa om advokatkårens kärnvärden som sekretess och klientlojalitet, och de speciella förutsättningar dessa principer innebär.

Den speciella handledning som Skatteverket tidigare tillämpade på revisioner mot advokatbyråer har delvis blivit inaktuell. Efter påstötningar från Advokatsamfundet planeras nu en ny handledning, som ska tas fram i samarbete med samfundet.
Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg har i flera sammanhang betonat vikten av rättssäkerhet när det gäller skatter. Hon är bland annat kritisk mot Skatteverkets mångfaldiga roller:
– Skatteverket är både förundersökningsledare, domare och åklagare. Att samma myndighet kan besluta om revision, bevilja anstånd med skatten, eftertaxera, driva skatteprocesser och göra egna brottsutredningar är oförenligt med rättsstatens krav på en allsidig och objektiv belysning.

Ulrika Brandberg & Tom Knutson

Annons
Annons
Annons