search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
Nr 3 2008 Årgång 74
Nr 3 2008 Årgång 74

Fokus

Skatteverket sätter advokatbyråer under lupp

Skatteverket står mitt i en stor omorganisation. Verket profilerar sig som en modern och kundanpassad myndighet, med servicen i första rummet. Man öppnar bland annat nya servicecentra tillsammans med Försäkringskassan.
Förändringarna tycks ge resultat: allmänhetens och företagarnas förtroende för Skatteverket har de senaste åren blivit allt större.

Skatteverket arbetar också på bred front för att hitta och förebygga skattefusk och oavsiktliga skattefel. Internationellt samarbete och egna brottsutredare är två vägar. På senare tid har verket också visat intresse för advokatbyråer och andra företagare som säljer rådgivning, och i synnerhet för deras klientmedelskonton.
Skatteverkets begäran att få ut uppgifter om närmare 300 advokaters, juristers och andra rådgivares klientmedelskonton hos Skandinaviska Enskilda Banken ställer frågan om advokatsekretess och integritetsskydd mot statens kontrollintresse på sin spets.

Advokaten söker svaren på vad som händer med integriteten när Skatteverket verkligen tar sin uppgift på allvar.

Läs mer
Annons
Annons

Ledare

Lissabonfördraget väcker viktiga frågor

Det nya fördraget innebär att Europeiska unionen ersätter Europeiska gemenskapen som juridisk person. Det blir unionen... Läs mer

Gästkrönika

Advokatyrkets djupstruktur

I mitten av 1980-talet var jag ett år visiting professor på Thomas Jeffersons universitet, University of Virginia, i... Läs mer

Annons
Annons Annons
Nyheter

Brottsoffer i fokus

Sårbara rättigheter var temat för årets Internationella brottsofferdag på Norra Latin i Stockholm. Under dagen... Läs mer

Brottsoffren och gängen

Från dold kriminalitet till öppen livsstilsbrottslighet – gängkriminaliteten i Sverige har tagit ett steg fram i ljuset... Läs mer
Visa fler nyheter
Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons

Fokus

Debatt