search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Zenit

Hildamöte på Advokatsamfundet
Den 11 februari var det Hildasammankomst på Advokatsamfundet. Under mötet diskuterades bland annat fortsättningen på mentorsprojektet Sofia och möjligheterna att starta en ny hemsida för Hildaprojektet.

Nordiska generalsekreterare möttes på samfundet
Generalsekreterarna för de nordiska advokatsamfunden samlades i Stockholm den 4 februari för att diskutera gemensamma samfundsfrågor. Bland annat drogs riktlinjer upp inför ett kommande möte i Reykjavik, Island, den 25–26 april. Till det mötet är även representanter för advokatsamfunden i de baltiska länderna inbjudna. Frågor på agendan rör bland annat samfundens oberoende i framtiden, disciplinfrågor, avgifter med mera.

Sten Andersson ny hovrättspresident
Regeringen utnämnde i slutet av januari Sten Andersson till ny hovrättspresident i Hovrätten för nedre Norrland.
Sten Andersson är rättschef i Justitiedepartementet sedan 2004. Han har arbetat i Justitiedepartementet sedan 1990. Han utnämndes till kansliråd 1993 och till departementsråd 1996. Sten Andersson förordnades till hovrättsassessor i Göta hovrätt 1990.

Sten Andersson har deltagit som sakkunnig och expert i ett flertal statliga utredningar, bland annat Aktiebolagskommittén. Han är ledamot av Klarspråksnämnden. Han har även skrivit böcker och artiklar, främst på bolagsrättens område. Sten Andersson tillträder den 1 april 2008.

Överåklagare blir konsult
Överåklagare Sven-Erik Alhem slutar vid Åklagarmyndigheten för att starta eget. Den första juli 2008 går han i pension efter nästan 40 år i rättsväsendet. I stället för att mata änder satsar han på att bli konsult, föreläsare och expertkommentator åt medierna. Källa: Sydsvenskan.se

Tre nya landshövdingar
Regeringen utsåg den 10 januari Lars Bäckström till ny landshövding i Västra Götalands län, Chris Heister till ny landshövding i Västerbottens län och Barbro Holmberg till ny landshövding i Gävleborgs län.

Annons
Annons