search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Utveckla upphovsrätten och finn nya sätt att tjäna pengar

Se över och utveckla upphovsrätten och finn nya affärsmodeller. Så kan den pågående nedmonteringen av upphovsrätten på internet stoppas.

Mediekonsulten Gunnar Bergvall konstaterar att det regelverk som rör upphovsrätten har byggts upp under lång tid. Men i grunden finns det en underliggande bas för hela upphovsrätten som går ut på, att om upphovsmän inte får betalt för sina prestationer så blir det inte några prestationer. Skillnaden mellan förr och nu var att kopiorna blev av sämre kvalitet. Sedan har kopiorna blivit allt bättre och idag är de kloner av originalet. Det går inte att märka någon skillnad. Förloppet har varit detsamma först för text, senare musik och rörliga bilder.

– I den här processen har inte intäktsmodellerna hunnit med de snabba tekniska förändringarna. Först drabbades text, sedan musik och till sist rörlig bild, säger han.

I takt med att teknikutvecklingen drivs vidare och samhället blir allt mer bredbandspenetrerat så kan allt större mängder information skjutsas fram och tillbaka. Denna utveckling kan ses både som ett hot och en möjlighet. Enligt Gunnar Bergvall bör man förhålla sig till den här utvecklingen på två plan. Dels måste man se över upphovsrättens delar och fundera igenom hur upphovsrätten ska se ut för att kunna fungera i den förändrade teknologiska miljön. Dels måste man finna nya affärsmodeller som fungerar.

Ett exempel på hur musikindustrin ändrat arbetssätt efter internets genombrott är musikartisternas turnerande. Före internets era användes turnéerna till att lyfta försäljningen av skivor, men man tjänade begränsat på själva turnéerna. Nu är det tvärtom. Konsertturnéerna är till för att dra in intäkter när cd-försäljningen dyker.

Sett i ett internationellt perspektiv har Sverige ett svagare regelverk för upphovsrätten än många andra länder.
– Internet är ett internationellt fenomen och för det är det nödvändigt att det finns ett internationellt regelverk. Eftersom Sverige är det udda och annorlunda landet lär det bli så att Sverige måste anpassa sitt regelverk till omvärlden.

Gunnar är måttligt imponerad av de svenska politikernas agerande i diskussionerna om fildelning, illegal nerladdning på internet och upphovsrätten. Många politiker har begränsade kunskaper, tycker han.

Det viktigaste är att det skapas ett svenskt regelverk som hanterar upphovsrätten på internet som överensstämmer med det europeiska regelverket. När detta väl är på plats så måste branschen ta fram affärsmodeller som fungerar för den här typen av verksamhet.

– Hitttills har branschen varit defensiv. Det har varit en naturlig reaktion. Men det är upp till branschen att tänka mer över en situation där.

På fem till tio års sikt tror han att det har ordnat upp sig.
– På samma sätt som företaget Apple kom på en affärsmodell för att kunna göra affärer med musik så kommer någon aktör att hitta affärsmodeller även för andra delar av upplevelsebranschen.

Tom Knutson

Gunnar Bergvall är en av TV4:s grundare och arbetar nu som mediekonsult.

Annons
Annons