search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Samfundsledare kräver stängning av Guantánamo

Stäng Guantánamolägret! Uppmaningen riktar ledarna för en lång rad av världens advokatorganisationer till president George W Bush. Bland undertecknarna finns Sveriges advokatsamfund genom generalsekreterare Anne Ramberg, det tyska advokatsamfundet med flera.

Sex år efter att det öppnats är det hög tid att stänga Guantánamolägret. Det skriver ledarna för världens advokatorganisationer i sitt brev till president George W Bush.

Bush uppmanas också att överlämna den kanadensiske medborgaren Omar Khadr så att han kan prövas enligt kanadensisk lag. Khadr var 15 år när han greps och är idag den siste kvarvarande västerländske medborgaren i lägret.

I brevet påpekar samfundsledarna bland annat att USA:s regering har åsidosatt rättsstaten och att Guantánamolägret blivit en symbol för den starkes orättfärdiga makt och hur den kan drabba enskilda människor. I brevet uppmanas alla, inklusive regeringar, att sätta press på USA:s regering, så att den omänskliga behandlingen av fångarna upphör, och att rättsstaten kan återupprättas.

Initiativet till brevet togs av det kanadensiska advokatsamfundet, Paris advokatsamfund och Law Society of England and Wales.

Hela brevet finns att läsa på Advokatsamfundets hemsida.

Annons
Annons