search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Ny litteratur på Juridiska biblioteket

Allmän rättslära – rättsteoretiska seminarier 2006/07 / red. Peter Wahlgren (Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. 191 s. Skriftserien / Juridiska fakulteten i Stockholm ; 75)
Bengtsson, Bertil: Speciell fastighetsrätt – miljöbalken (9. uppl. Iustus. 270 s)
Björkman, Tomas: Avtalsförsäkring (12. uppl. Studentlitteratur. 177 s)
BRÅ-rapport 2007:27: Organiserat svartarbete i byggbranschen (BRÅ. 132 s)
BRÅ-rapport 2007:28: Förbättrad utomhusbelysning och brottsprevention (BRÅ. 36 s)
BRÅ-rapport 2007:29: Kameraövervakning och brottsprevention (BRÅ. 64 s)
BRÅ-rapport 2007:30: Ungdomar och brott i Sveriges län åren 1995-2005 (BRÅ. 44 s)
Bürgerliches Gesetzbuch (67. Aufl. / bearb.von Peter Bassenge (München: Beck, 2008. 2 857 s. Beck'sche Kurz-Kommentare; 7)
Dahlman, Christian: Rätt och rättfärdigande – en tematisk introduktion i allmän rättslära (Studentlitteratur. 157 s)
Documents in public international law / compiled by Maja Kirilova Eriksson, Olle Mårsäter, Sia Spiliopoulou Åkermark (2.ed. Norstedts juridik, 2008. 414 s)
Eklund, Ronnie; Sigeman, Tore; Carlsson, Laura: Swedish labour and employment law – cases and materials  (Iustus. 518 s)
Gölstam, Carl Martin: Licensavtalet och konkurrensrätten (Iustus. 512 s. Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala; 110. Akademisk avh.)
Johansson, Sture: Entreprenadrätt och praktik (2. utg. Svensk byggtjänst. 392 s)
Lagerqvist Veloz Roca, Annika: Statsrätt: arbetskompendium / Annika Lagerqvist Veloz Roca, Lena Sandström, Wiweka Warnling-Nerep. – 9 rev. uppl.. – Stockholm: Norstedts juridik, 2008. – 105 s.
Langlet, David: Prior informed consent and hazardous trade – regulating trade in hazardous goods at the intersection of sovereignty, free trade and environmental protection (Juridiska institutionen, Stockholms universitet. 346 s. Akademisk avh.)
Leijonhufvud, Madeleine; Wennberg, Suzanne: Brott och straff i affärslivet – en lärobok för ekonomer (3. uppl. Iustus. 152 s)
Liman, Lars-Otto: Entreprenad- och konsulträtt (8. utg. Svensk byggtjänst. 404 s)
Läkemedel & immaterialrätt m.m. / Marianne Levin, Hanna Nilsson & övriga studenter i Experimentell immaterialrätt, hösten 2006 (Jure förlag, 2008. 276 s)
Murray, Carole; Holloway, David; Timson-Hunt, Daren: Schmitthoff's export trade – the law and practice of international trade (11. ed. London: Sweet & Maxwell. 953 s)
Rabe, Gunnar: Skattelagstiftning – lagar och andra författningar som de lyder
den 1 januari 2008. 08:1 (Norstedts juridik, 2008. 1 022 s)
Redovisningens A till Ö – uppslagsbok för ekonomer – bokföring, bokslut, årsredovisning, moms, inkomstskatt / Sven-Inge Danielsson… (5. utg. Lidingö : Industrilitteratur. 527 s)
Rosén, Jan: Recht des Software-Vertrags in Schweden (Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. 76 s. Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet ; 74)
Rättsfallssamling i fastighetsrätt / sammanställd av Kajsa Ljung (Norstedts juridik, 2008. 354 s)
Sandeberg, Catarina af: Aktiebolagsrätten (2. uppl. Studentlitteratur. 292 s)
Schönning, Ola; Svendenius, Marie: Skadad i trafiken ( 2. uppl. Studentlitteratur. 212 s)
Swedish commercial legislation (Norstedts juridik. Lösbladspärm)
Sverne Arvill, Ebba; Svensson, Agnetha: Adoption (2. uppl. Norstedts juridik, 2008. 279 s)
Tritton, Guy: Intellectual property in Europe (3. ed. London : Sweet & Maxwell, 2008. 1275 s)
What is Scandinavian law? Social private law / edited by Peter Wahlgren (Stockholm Institute for Scandinavian Law. 558 s. Scandinavian studies in law; 50)
Vänbok till Axel Adlercreutz / utgivare: Boel Flodgren ... (Lund: Juristförlaget. 579 s)
Yttranden av Läkemedelsskadenämnden 2003 - 2006 (Jure. 108 s)
Åhnberg, Lars: Tema visstid – tidsbegränsade anställningar enligt LAS (Uppsala: Lars Åhnberg AB. 47 s)

Tryckår 2007 om inte annat anges. Hela litteraturlistan finns på Juridiska bibliotekets hemsida, www.juridiskabiblioteket.se

Annons
Annons