search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser

Fyra procent till rättsväsendet
Fyra procent av statsbudgeten, 30,7 miljarder kronor, beräknas under 2008 gå till rättsväsendet.

Timkostnadsnormen 2008 är 1 081 kronor, varav 424 kronor är lön till advokaten. Normen utgår från att advokaten arbetar 1 600 timmar per år och kan debitera 72,5 procent av den arbetade tiden.

Den skattefinansierade juridiska rådgivningen kostade under 2007 totalt 1 454 794 000 kronor. Av dessa pengar gick 785 miljoner till offentliga försvarare, 89 miljoner till offentliga biträden, 145 miljoner till målsägandebiträden och 173 miljoner till allmän rättshjälp.

HD ändrar beslut om ersättning
Högsta domstolen ändrade hovrättens beslut om ersättning till en offentlig försvarare som nekats ersättning för tid han lagt ned på telefon- och faxkommunikation med en klient. En rimlighetsbedömning måste enligt HD göras utifrån vilka åtgärder som är nödvändiga för att tillvarata klientens intressen, och i det aktuella fallet var tre och en halv timme rimligt för denna del av försvararuppdraget. Enligt HD finns det inga skäl att göra skillnad mellan personliga möten och kontakter via telefon, telefax eller post.

Elva söker jobbet som generaldirektör
Ansökningstiden för tjänsten som ny generaldirektör för Domstolsverket gick ut den 27 januari. Elva ansökningar har inkommit och bland de sökande återfinns bland andra Monica Dahlbom som är tillförordnad på tjänsten och lagmännen Charlotte Brokelind, Birgitta Holmgren och Pia Johansson. Även tre chefsrådmän från Göteborg är intresserade, Anders Hagsgård, Mats Sjösten och Dag Stegeland. Chefen för skatte- och tullavdelningen på Finansdepartementet Anita Saldén Enérus har inkommit med en ansökan liksom Martin Sundemyr och lagmannen Anders Österlin. Dennis Töllborg, tidigare professor i rättsvetenskap, har också sökt tjänsten som generaldirektör för Domstolsverket samtidigt som han även ansökt om att bli ny chef för Rikspolisstyrelsen.

...och många vill bli rikspolischef
Tjugosex ansökningar till tjänsten som ny rikspolischef har inkommit till Regeringskansliet. Förhandstippade kandidater som Carin Götblad, polismästare i Stockholms län, Therese Mattsson, chef för Rikskriminalen, och Gudrun Antemar, generaldirektör för ekobrottsmyndigheten, finns dock inte bland de sökande.

De som har sökt tjänsten är: Ulf G Olsson, Paul Graf, Yilmaz Agirman, Roland Eriksson, Johnny Olsson, Dennis Töllborg, Mikael Rexhall, Nils-Johan Johansson, Fredrik Grannas, Pelle Larsson, Bengt Åberg,  Abdel Hamid Sliman, Björn Ottosson, Sven Kihlgren, Per Eric Nilsson, Peter Brych, Anders Bergstedt, Federico Gaudin Robert, Petra Sellebo, Viveka Hansson, Ingemar Arn, Johan Westin, Paul Kling, Donald Ribbentjärn, Aqba Ar-Rawi, Inga Nyström.

Allmänt advokatmöte i Örebro
Planera in årets allmänna advokatmöte, som hålls i Örebro den 14 juni. Bland talarna finns Högsta domstolens ordförande Johan Munck som ska ta upp ämnet "Advokatens betydelse i rättssamhället". Det blir också paneldebatt på temat "Är integriteten hotad?" med bland andra rättschefen i Justitiedepartementet och Integritetsskyddskommitténs ordförande Olle Abrahamsson samt seminarier om retorik, straffrätt och tryckfrihet. Allmänt advokatmöte hålls vart tredje år, i samband med Advokatfullmäktige.

Annons
Annons