search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Med uppdrag att värna den personliga integriteten

Vid årsskiftet fick Sverige en ny myndighet, Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, vars främsta uppgift är att värna den personliga integriteten. Före detta Säpochefen Anders Eriksson är ordförande.

Det har gått knappt en månad sedan nämnden startade sin verksamhet. Kansliet finns vid Norr Mälarstrand i Stockholm och på golvet ligger använda flyttkartonger huller om buller. Medarbetare kör pirror med papper och kontorsmateriel från Registernämnden, vars uppgifter till viss del tagits över i den nya verksamheten. Anders Eriksson möter vid hissen och visar runt i de ljusa, nyrenoverade lokalerna. Välputsade glasväggar skiljer av arbetsrummen och genom fönstren skymtar Riddarfjärden och Skinnarviksberget på Söder.

Den nya myndigheten är resultatet av en utredning om rättssäkerhetsgarantier vid användandet av hemliga tvångsmedel som presenterades 2006. För att säkerställa enskildas möjligheter att tillvarata sina rättigheter gentemot staten ska nämnden bland annat, efter anmälningar från enskilda, utreda om personer har blivit utsatta för hemlig tvångsmedelsanvändning. Nämnden har full tillgång till säkerhetsklassade myndigheters register och kommer att göra självständiga inspektioner.

– Problemet med hemlig tvångsmedelsanvändning är att det av naturliga skäl inte kan finnas någon allmän insyn i verksamheten. Därför är det viktigt att skapa ett kontrollsystem för att ändå säkerställa rättssäkerheten för den enskilda individen. Den nya Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har total insyn i den hemliga verksamheten. Det är ett stort steg framåt, säger Anders Eriksson. 

Under utredningsarbetet 2006 framfördes farhågor från bland annat Advokatsamfundet om att en ny säkerhets- och integritetsskyddsnämnd skulle öppna för fler lagförslag med inskränkande effekter på den personliga integriteten. Anders Eriksson tror inte att det finns någon risk för det. Han säger dock:

– I framtiden kan det bli nödvändigt med fler utredningar om tillsynen av andra områden än dem som Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden nu ansvarar för. Det finns möjligheter att utveckla kontrollen av tvångsmedelsanvändningen även till andra områden.  

Anders Eriksson är väl insatt i frågor om hemliga tvångsmedel. Han har en lång och gedigen karriär som bland annat hovrättsråd samt departementsråd och rättschef på Justitiedepartementet. Som nämndens ordförande ska han tillsammans med åtta andra ledamöter – varav sju nominerats av riksdagspartierna – ta fram rutiner för kontrollen av tvångsmedelsanvändning. Rent praktiskt innebär det att nämnden kommer att utöva tillsyn över såväl Åklagarmyndigheten som polisen, både den öppna polisen och Säkerhetspolisen.

1994 lämnade han jobbet som rättschef på Justitiedepartementet för att bli Säpochef. Han berättar inte gärna om sin tidigare arbetsplats men säger att han trivdes oerhört bra och att han hade mycket intressanta arbetsuppgifter som man inte kommer i kontakt med utanför den sekretessbelagda sfären.

– I jobbet kom jag i kontakt med människor från hela världen. Det blev väldigt påtagligt att demokrati och mänskliga rättigheter, som vi i Sverige ser som självklara, saknas helt på många håll.

Han talar varmt om sina medarbetare som han beskriver som mycket professionella och fokuserade.
– Alla gjorde sitt bästa för att värna rikets säkerhet i det tysta. Jag tror det bidrog till ett mycket bra arbetsklimat eftersom alla strävade mot samma mål, säger Anders
Eriksson.

För egen del innebar arbetet påfrestningar.
– Det var det tuffaste jobb jag haft, att ständigt vara tillgänglig 24 timmar om dygnet, årets alla dagar. Det tär på en och familjen, säger han.

Ändå stannade han på tjänsten och ledde Säkerhetspolisens arbete i drygt sex år. På frågan om vad som gör honom till en god ledare svarar han snabbt att det är upp till andra att avgöra. Om ledarskap i allmänhet svarar han dock att en bra ledare ser till att omge sig med personer som har en bred kompetens. Det kan handla om särskilda fackkunskaper men också om olika bakgrund och erfarenheter.

– Med svåra arbetsuppgifter, som kan få stora konsekvenser i enskilda människors liv, är det extra viktigt att lyssna till vad medarbetarna har att erbjuda både med kunskaper och åsikter. Man måste kunna stötta sin personal, säger han.    

Anders Eriksson ger ett mycket korrekt intryck och han väljer noga sina svar. Det finns frågor som han inte svarar på med hänvisning till sekretessen inom det nya uppdraget. Han utvecklar ändå sin syn på den personliga integriteten och han välkomnar de senaste årens livliga debatt. Han var själv kritisk till det kontroversiella lagförslaget om utökade befogenheter för Försvarets Radioanstalt, FRA, inom signalspaningsområdet och han understryker vikten av att noga följa utvecklingen på området.

– Sverige har varit ett föregångsland i att stärka insynen i den offentliga verksamheten och som alla vet har vi betydligt mindre sekretess än i många andra länder. Men vi ligger inte i framkant i kontrollen av hur hemliga arbetsmetoder används i polisens och försvarets underrättelseverksamheter.  Tyskland och Norge har exempelvis mer utvecklade system och vi kan göra mer i Sverige för att minska hoten om intrång i enskildas personliga integritet, säger Anders Eriksson. 

Anders Eriksson är egentligen pensionär och vardagen skulle därför kunna vara förhållandevis lugn. Förordnandet som ordförande i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden sträcker sig emellertid över fyra år och han ser fram emot att leda nämndens arbete under den tiden. Men livet består även av andra saker än arbete. Anders Eriksson talar med märkbar glädje om sitt intresse för friluftsliv, särskilt fågelskådning och fjällvandring.

– Förra året lyckades jag pricka in de mest livliga dagarna vid Hornborgasjön. Det var helt fantastiskt, 13 000 tranor på ett område lika stort som Gamla stan. Det var mycket liv och rörelse, säger han.

Annons
Annons