search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

”En stabil grund att stå på”

Disciplinnämndens ordförande Claes Peyron är nöjd med styrelseförslaget till nya vägledande regler.

Vad tycker du om förslaget till nya VRGA?
– Jag tycker att de är bra. Jag har på slutet mest koncentrerat mig på frågan om kontrollerade auktioner. När det gäller reglerna i övrigt tycker jag att de är väldigt väl genomarbetade. Det är mycket värdefullt att man tagit på sig det arbetet, först mycket jobb i Etikkommittén och sedan mycket tid i styrelsen. Det är bra för framtiden. Vi får en stabil grund att stå på.

Något särskilt förutom frågan om kontrollerade auktioner du reagerat på?
– Att styrelsen är lite inne på att utvidga samtycket. Där ställer jag mig en aning mera avvaktande. Men det är klart, sådana här regler ändras ju över tiden och om det finns en majoritet för att gå på den linjen tänker inte jag missionera emot det. Personligen är jag mindre road. We are not amused, för att citera drottning Victoria.

Vad är problemet?
– Det har varit så enkelt att kunna säga att samtycke saknar betydelse på alla andra punkter än när det gäller sekretess. Man har kunnat luta sig mot den regeln. Det blir inte riktigt lika stadigt nu, utan mer bedömningar från fall till fall. Förutsebarheten blir sämre. Men det är klart att nämnden reder ut det.

Hur tycker du att processen fram till detta förslag varit?
– Det har tagit lång tid, men sådana här saker tar lång tid. Processen är ju inte färdig. Man får kanske avvakta med synpunkter på processen tills reglerna är i hamn. Men jag tycker att de har gjort ett bra arbete. Och viktigt.

Vad säger du om att styrelsen inte lyckats enas om ett förslag när det gäller kontrollerade auktioner?
– När kåren nu är så delad som den är tycker jag att det är förståndigt av styrelsen att inte rösta i frågan och lägga fram ett majoritetsförslag. Det är rätt naturligt att då lägga fram ett möjligt förslag. Kåren och styrelsen är ju delad i den här frågan och det har jag stor förståelse för.

Vad tycker du om förslaget till hur en sådan undantagsregel skulle kunna utformas?
– Den är fullt tänkbar. Det är klart att styrelsen ska kunna ge dispens. Det har ju skett på andra områden utan problem. I och för sig gillar jag inte argumentationen, att alla andra får det, då måste vi också få det. Det påminner om trettonåriga flickor som säger att alla andra får använda läppstift. Men med det sagt tycker jag inte alls att dispensmöjligheten öppnar några dammluckor. Det finns inga som helst smittorisker till andra områden av fältet. Jag tycker att vi har goda erfarenheter av dispensmöjligheter, till exempel från den period då man inte fick driva verksamhet i aktiebolagsform, och sedan fick man söka dispens. Så blev det en generell dispens och så småningom var hela det nya systemet på plats. Det var en utveckling steg för steg som jag gillade.

Kan du se någon motsvarande utveckling framför dig när det gäller kontrollerade auktioner?
– Just isolerat inom kontrollerade auktioner kan jag tänka mig att efter ett antal dispenser drar man upp generella regler och säger att ”gör ni på det här sättet får ni lov”. Men jag tror inte att det är ett farligt steg mot att diskutera samtycke i mer allmänna former. Den här detaljfrågan har fått alldeles för stora proportioner.

Vad hoppas du nu av det kommande arbetet med de vägledande reglerna?
– Jag hoppas att vi får reglerna på plats utan allt för mycket tjafs och att den föreslagna dispensregeln blir en kompromiss vi kan leva med.

Ulrika Brandberg, Tom Knutson

Annons
Annons