search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Brottsoffrens orädda försvarare

Ta ut svängarna, våga processa och var engagerad! Det är Elisabeth Massi Fritz' råd till hur man lyckas som målsägandebiträde.

Att det blev humanjuridik var mest en slump. Elisabeth Massi Fritz arbetade på en affärsjuridisk byrå och hade inga planer på att sluta, när hon upprepade gånger blev kontaktad av en kvinna som ville anlita henne som ombud. Målet rörde sexuella övergrepp mot kvinnans barn. Elisabeth Massi Fritz hade aldrig varit målsägandebiträde i ett sådant mål och ville inte ta sig an uppdraget.

– Jag tackade nej säkert fyra gånger. Här handlade det om en människa i kris, och det var sex barn inblandade som alla hade blivit utsatta för brott. Det var stor skillnad mot affärsjuridiken som är ganska opersonlig, sade Elisabeth Massi Fritz.

Men efter omfattande kontakter med kvinnan sade Elisabeth Massi Fritz till slut ja. Uppdraget innebar en vändpunkt och hon insåg att hon ville syssla med humanjuridik. Hon började arbeta med familjerätt, utlänningsrätt och brottmål, främst som målsägandebiträde. Elisabeth Massi Fritz hade även försvararuppdrag men insåg att hon inte kunde göra ett riktigt bra arbete med klienter som var misstänkta för brott. 

– Jag kände att om en person har begått ett brott så får den väl stå för det. Det resulterade i att mina klienter började erkänna sina brott. Det var ju bra i och för sig, men jag kunde inte arbeta så i längden. Efter det fokuserade jag på brottsofferfrågorna. 

När Elisabeth Massi Fritz talade om sitt arbete var det med märkbar passion.
– Jag kan känna varje dag när jag går till jobbet, även om det ibland är tufft privat, att jag gör något meningsfullt. Det är inte ett vanligt jobb. Det finns ett engagemang och kärlek till jobbet, sade hon.

Men ett stort engagemang kan innebära att man riskerar att arbeta dygnet runt. När Elisabeth Massi Fritz fick sitt andra barn för elva år sedan lärde hon sig att hålla isär jobbet och privatlivet. Åren innan var dock ”en salig röra av jobb och privatliv” och hon tog ofta med sig jobbet hem. Numera är hon extremt bra på att hålla isär jobb och privatliv enligt sin egen beskrivning.  

Hedersrelaterad brottslighet

Idag arbetar Elisabeth Massi Fritz med klienter som varit utsatta för alla typer av brott. Det kan handla om allt från gisslandramer till bankrån. Många uppdrag rör grova fridskränkningar mot barn och kvinnor, och våldtäktsmål är mycket vanliga. Elisabeth Massi Fritz har sett en ökning av antalet grova våldtäkter och gruppvåldtäkter. Hon uttryckte glädje över den pågående debatten.

– Där försöker jag som advokat vara med och förändra saker som jag tycker är fel utifrån de uppdrag jag har. Det innebär ibland att vissa mål får uppmärksamhet i medier. Då gäller det verkligen att vara insatt i målet och tala med klienten om vad hon vill att jag ska säga och inte säga. Det är alltid klientens intressen som är i fokus. Det spelar ingen roll hur intressant det är att prata med media – vill inte klienten det, lämnar man ingen kommentar.

En stor del av uppdragen på byrån handlar om hedersrelaterad brottslighet och flera av uppdragen är förenade med en kraftig hotbild. Elisabeth Massi Fritz har aldrig själv blivit hotad men hon har vidtagit åtgärder för att skydda sig och sin familj. 

– Som ombud måste man alltid ha säkerhetsaspekten i bakhuvudet under en pågående process. Jag har också vidtagit åtgärder för att inte finnas i telefonkatalogen med alla mina uppgifter den dag ett hot kommer, sade hon.

När man arbetar med hedersrelaterad brottslighet krävs en gedigen kunskap kring problematiken. För att göra en bra insats fordras ofta att man blir förordnad i ett tidigt skede och kan skapa kontakter med polis och åklagare.

– Jag märker fortfarande att det finns väldigt bristande kunskaper om den här typen av brott. I de flesta fall handlar det om unga flickor och kvinnor som kanske inte direkt lever med en hotbild förrän de inte vill gifta sig eller att de vill skiljas. De kanske utsätts för vanligt klassiskt våld men det är inte hedersrelaterat förrän den dag de väljer att skilja sig. Då kan en hotbild uppstå, sade Elisabeth Massi Fritz och tillade:

– När motivet till ett mord är att återupprätta mannens heder, då är det fråga om hedersbrott.

Hon utvecklade sina tankar kring hedersproblematiken och berättade att många unga kvinnor idag tvingas leva ett dubbelliv för att undvika problem med släktingar och bekanta. Hon sade att flickornas problem ofta felaktigt beskrivs som vanliga tonårskonflikter när det i själva verket handlar om att de lever under dödshot och fruktar för sina liv.

– Man måste ha kunskap om hur familjer kan resonera och bestämma över vad som ska hända. Det är inte bara män som är med och bestämmer. Även kvinnor, mammor, är med och planerar den brottsliga gärningen. Det är sällan hotbilden kommer från en person. Anstiftan och medhjälp är dock brott som är svåra att utreda. 

I kritstrecksrandig dräkt och med röda naglar gav Elisabeth Massi Fritz ett professionellt och tufft intryck. Hon annonserar aldrig och på byrån finns en policy att inte vara beroende av domstolen för att komma i kontakt med klienter.

– Vi vill att klienterna begär oss och därför har vi valt att tydligt markera att vi är specialister inom vårt område. Marknaden växer och det finns hur mycket arbete som helst, sade hon.

För att kunna möta efterfrågan har Elisabeth Massi Fritz anställt fler jurister. Hon delegerar mycket för att undvika att bli utarbetad.

Våga gå emot

För att lyckas med klientuppdrag ger hon rådet att se till att bli förordnad som målsägandebiträde så tidigt som möjligt för att gå igenom bevisfrågor, dokumentation av skador med klienten med mera.

– Som målsägandebiträde vet man ofta mycket mer än åklagaren. Vi måste vara tuffa, aktiva och engagerade och våga processa. Det kan innebära att vi inte alltid följer åklagarens gärningsbeskrivning utan justerar och kompletterar den. Man måste våga åberopa egen bevisning, sade hon.

Elisabeth Massi Fritz hänvisade till Stureplansfallet som hon tog över som målsägandebiträde inför prövningen i hovrätten. Hon fick beställa in allt material och gå igenom det noggrant. Då upptäckte hon bland annat ett SOS-samtal som inte hade åberopats av åklagaren.

– På bandet hör man målsäganden gråta och säga ”hjälp mig, jag har blivit våldtagen”. Det var en kort stund efter händelsen där killarna sagt att hon sminkat sig, gått ut från lägenheten och att hon mådde bra. Där motbevisade vi försvaret, sade Elisabeth Massi Fritz och tillade:

– Man får inte vara rädd som målsägandebiträde att gå emot en åklagare även om det är obekvämt. Samarbete är naturligtvis det bästa men om inte åklagaren tar in viktig bevisning måste ju jag göra det. I Stureplans-målet blev ju resultatet mycket lyckat.

Avslutningsvis sade Elisabeth Massi Fritz:
– Det handlar mycket om att ta ut svängarna, våga processa och tillvarata klientens intressen. Men det vågar man ju inte i början. Det krävs erfarenhet. Oavsett vad man gör måste man vara engagerad och våga göra det man tror på.

Annons
Annons