search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Wersäll ny president i Svea hovrätt

Riksåklagaren Fredrik Wersäll har utnämnts till ny hovrättspresident i Svea hovrätt. Han efterträder Johan Hirschfeldt som haft befattningen i elva år. Wersäll tillträder den 1 april i år.

Sedan 2004 är Fredrik Wersäll riksåklagare. Dessförinnan var han justitieråd. Under åren 1992–2003 arbetade han i Justitiedepartementet, först som departementsråd och från 1998 som rättschef. Han var utredningssekreterare i Åklagarutredningen 1990–1992. Han har också varit avdelningsdirektör och byråchef hos Riksåklagaren. Han förordnades till hovrättsassessor i Hovrätten för Nedre Norrland 1986.

Fredrik Wersäll är vice ordförande i Svenska Kriminalistföreningen. Han har varit sakkunnig i Straffsystemkommittén och Straffansvarsutredningen, samt gett ut ett antal skrifter i kriminalpolitik och straffrätt.

Annons
Annons
Annons