search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

Samfundets kurskrav ur kurs

Inledningsvis reagerade jag positivt på kurskravet som en möjlighet till att utveckla mina kunskaper på olika områden. Som ofta blev verkligheten inte sådan.

Kurskravet fyller inte något egentligt behov. Jag har deltagit i kurser inom rättsområden där jag huvudsakligen är verksam och här har kurserna inte tillfört mig något då de varit för yviga och ytliga. Även har jag deltagit i kurser inom rättsområden där jag inte är direkt verksam och har därmed inte heller haft någon direkt yrkesmässig nytta av kursen. Som ledamot av Sveriges advokatsamfund är det en självklar skyldighet att upprätthålla och vidareutveckla sin yrkeskompetens och för detta krävs inget kurskrav. Kravet skall därför skrotas.

Kursobligatoriets ädla syfte har även solkats av den geschäftsstorm som obligatoriet medfört.

Det närmast ändlösa kursutbudet innehåller mestadels dagskurser om sex timmar effektiv kurstid, vilket innebär att tre kursdagar krävs för att femtontimmarsgränsen skall uppnås. Lätt blir kurskostnaden därför 15000–20000 kronor per år och härtill kommer kostnader för resor och hotell för ”utsocknes” kollegor.

15 effektiva kurstimmar medför också ett icke oväsentligt intäktsbortfall.

Årsavgiften till samfundet har därmed i ett huj mer än tredubblats.

Årsavgift och serviceersättning 14 900 kronor per år.

Kursavgifter lägst 15 000 per år.

Förlorad arbetsförtjänst (mycket lågt räknat) 15 000 kronor per år.

Kurskravet var ett vällovligt försök men där verkligheten nu visat att det blev alltför dyrt och egentligen onödigt.

Björn Rosengren, advokat

 

Annons
Annons