search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Register ska öka säkerheten för testamenten

Sverige saknar ett centralt register över testamenten, något som ibland ställer till problem när arv ska fördelas. Detta vill Testaments-bankens grundare ändra på.

I december häktades nio personer misstänkta för att ha lurat till sig 71 miljoner kronor från Allmänna Arvsfonden med hjälp av falska testamenten. I samband med detta efterlyste Kammarkollegiets generaldirektör Claes Ljung ett centralt register för testamenten. Ungefär samtidigt startade företaget Testamentsbanken sin verksamhet.
– Det finns väldigt många säkerhetsluckor i systemet för hur testamenten förvaras, förklarar juristen Claes Brandt, som tillsammans med ekonomen Conny Bjärnram startat Testamentsbanken.
– I flera andra länder finns centrala register för testamenten, men inte i Sverige. Det öppnar för att testamenten kan försvinna, eller att nya testamenten som ingen känt till dyker upp i sista stund, säger Brandt.

Testamentsbanken är ett oberoende register och en förvaringsplats för testamenten. Kunden, testatorn, registrerar sina personuppgifter och deponerar testamentet i ett förseglat kuvert hos företaget, där det behandlas med fullständig sekretess.

Målsättningen är enligt Claes Brandt att Testamentsbanken ska bli det naturliga stället att söka efter ett testamente.

Claes Brandt hoppas på ett gott samarbete med bland annat advokater som arbetar med att upprätta testamenten. Tanken är att advokater ska kunna hänvisa till Testamentsbanken och även hjälpa till med registreringen. Testamentsbankens grundare vill också gärna ha fortlöpande synpunkter och förslag från advokater inom dödsfallsjuridiken, för att tjänsten alltid ska vara anpassad till advokaternas krav och behov.

UB

www.testamentsbanken.se Synpunkter på tjänsten eller hemsidan lämnas per e-post till claes@testamentsbanken.se.

Annons
Annons