search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser 3

Advokatsamfund skapat i Afghanistan

I december bildades för första gången ett advokatsamfund i Afghanistan. Samfundet är oberoende från staten och skyddas av lag. Förutom att besluta om inträden i kåren ska samfundet också bestämma om etiska regler, disciplinära åtgärder och advokatutbildning.

Samfundet har grundats med stöd från International Bar Association’s, IBA, institut för mänskliga rättigheter. Projektet, som pågått sedan 2004, har finansierats av det svenska Utrikesdepartementet.

Internationella riktlinjer för advokatbyråer

International Bar Association, IBA, har efter två års arbete presenterat sina riktlinjer för ledning av advokatbyråer. Riktlinjerna tar fasta på vissa principer och krav som kan ställas för att advokatbyrån framgångsrikt ska kunna hantera dagens utmaningar.

Riktlinjerna ”Best Practice Guidelines” finns på IBA:s hemsida,
www.ibanet.se

Europeiska riktlinjer för advokatutbildning antagna

Rådet för advokatsamfund i EU, CCBE, har enats om gemensamma riktlinjer för advokaters utbildning. Enligt riktlinjerna bör blivande advokater få utbildning på tre olika områden: Vad advokater är, det vill säga advokatetik och regelverk, vad advokater gör, med inriktning på de teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att lyckas i yrket, och hur advokater arbetar, som behandlar hur advokatverksamheten organiseras.

Riktlinjerna finns att läsa på CCBE:s hemsida www.ccbe.org

IBA-resolution till stöd för ICC

International Bar Association, IBA, uppmanade vid sitt möte i Singapore i höstas världens länder att ratificera Romstadgan och ge Internationella brottmålsdomstolen sitt stöd.

IBA bedriver sedan 2005 ett projekt för att följa och bättre förstå den internationella brottmålsdomstolen.

Advokater utan gränser belönades av CCBE

Den internationella organisationen Advokater utan gränser fick CCBE:s, Rådet för advokatsamfund i EU, ”Human Rights Award” 2007. Organisationen fick priset för sitt arbete för att främja rättsstaten, och skapa samhällen där rätten tjänar de mest utsatta grupperna.

Advokater utan gränser arbetar för mänskliga rättigheter och rättssäkerhet över hela världen. Organisationen har bland annat projekt i Kongo, Burundi, Östtimor och Sudan.

Annons
Annons