search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Antalet anmälningar konstant trots rekordmånga advokater

Antalet advokater och biträdande jurister verksamma på advokatbyråer har ökat kraftigt under de senaste tio åren. Trots det ligger antalet anmälningar idag på samma nivå som för tio år sedan.

1998 fanns det 4 140 verksamma advokater och biträdande jurister, vilket kan jämföras med att det idag finns totalt 5 600 verksamma advokater och biträdande jurister. Trots att yrkeskåren haft en tillväxt på cirka 40 procent har antalet anmälningar inte ökat. 2007 kom det in 492 anmälningar vilket kan jämföras med över 500 anmälningar år 1998.

Den stora ökningen i antalet prövade ärenden (588 ärenden 2006 jämfört med 869 ärenden 2007) beror på att Advokatsamfundet satsat kraftigt på att korta handläggningstiderna för inkomna anmälningar. Målsättningen är att handläggningstiden ska understiga sex månader och att ärendebalanserna ska vara minsta möjliga. – Det är glädjande att advokatkåren växer och att samtidigt kunna notera att antalet anmälningar relativt sett sjunker, säger Anne Ramberg,  Advokatsamfundets generalsekreterare, och tillägger:
– Kansliet och disciplinnämnden har gjort en stor insats för att minska balanserna och ytterligare effektivisera arbetet.

Läs mer på www.advokatsamfundet.se

Annons
Annons
Annons