search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Trafikdata ska lagras i ett år

I början av november överlämnades ett förslag till hur EG-direktivet om lagring av trafikdata från telefon- och Internettrafik ska implementeras i Sverige. Utredarna föreslår att uppgifterna ska lagras hos teleoperatörerna i ett år, och att uppgifterna därefter ska förstöras. Uppgifterna som sparas ska kunna svara på vem som kommunicerat med vem och hur länge.

De nya reglerna ska enligt utredningen kunna träda i kraft den
1 januari 2009.

Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning (SOU 2007:76)

Annons
Annons