search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Thomas Rolén blir kammarrättspresident

Thomas Rolén lämnar Domstolsverket för Kammarrätten i Stockholm. Den första januari 2008 tillträder han som kammarrättspresident.

– Det känns hedrande och spännande, men också en smula vemodigt, säger Thomas Rolén om det nya jobbet.

Rolén blev generaldirektör för Domstolsverket 2005. Under sina år vid myndigheten har han bland annat varit med om införandet av migrationsdomstolar och dragit igång det stora projektet En modernare rättegång.

Thomas Rolén är född 1959, och blev jur. kand. 1985. Han har tjänstgjort i Kammarrätten i Stockholm som fiskalsaspirant och assessor. Under åren 1993-2005 arbetade han i Justitiedepartementet. Han har också arbetat på advokatbyrå och undervisat på universitetet, samt deltagit som expert och sakkunnig i ett flertal utredningar.

Annons
Annons
Annons