search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

”Stora enheter kan skapa problem”

När tingsrätten flyttade till Flemingsberg följde åklagarna med. I ett nybyggt hus mellan tingsrätten och polishuset finns sedan september Södertörns och Söderorts åklagarkammare. De delar hus, men har inga planer på att gå samman. En annan strategi än domstolen, således.

– Riksåklagaren har sagt att han vill se två enheter, och det finns för närvarande inga planer på någon sammanslagning. Storskaligheter skapar andra svårigheter, som medarbetarsamtal, administration och närhet. Blir det en stor enhet måste man skapa undergrupper och tillsätta ett antal mellanchefer, säger Stefan Bergman, chefsåklagare på Södertörns åklagarkammare.

På det administrativa området går det dock att göra effektiviseringar. Idag delar kamrarna på en receptionist, men Stefan Bergman tror att samarbetet kommer att utvecklas i framtiden. IT-stöd, vaktmästartjänster och inköp är några saker som kan samordnas.

Dessutom finns möjligheten att stödja varandra, när högarna av mål blir för stora på en av kamrarna.
– Denna höst har vi på Södertörn haft viss överkapacitet och kunnat hjälpa Söderort med avarbetning av mål, säger Stefan Bergman.

För Södertörns åklagarkammare var det ingen dramatisk flytt. Flemingsberg ligger en pendeltågsstation längre söderut än Huddinge, där kammaren tidigare satt. Men omvälvande blev det för Söderortskammaren, som flyttat från Stockholms innerstad och dessutom fått byta domstol.

Gemensamt för åklagarna är dock att de nu har nära till det mesta. Södertörnsåklagarna, som tidigare delade sin tid mellan tre tingsrätter har nu bara två, Södertörn och Södertälje. Och polisen är närmaste granne i Flemingsberg.
– Förut satt vi en pendeltågsstation ifrån varandra. Det här är bättre. När vi leder en förundersökning har polisen närmare till, och vi har närmare för att vara med på förhör, konstaterar Stefan Bergman.

Vill ha bättre säkerhet

Nära, men inte i samma hus, precis som i Flemingsberg. Det är Stefan Bergmans ideal. Nära så att samarbetet flyter, men inte så nära att de olika myndigheternas roller suddas ut.
– Jag tror att det är särskilt viktigt att inte åklagare och domstol sitter i samma hus, för att domstolens oväld inte ska ifrågasättas.

Stefan Bergman processade tidigare i Huddinge och Handens tingsrätter. Han trivdes bra där, och har inte helt vant sig vid den nya stordomstolen.
– Jag tycker att ibland kan det vara svårt att hitta den man söker. Man vet inte i vilket skrymsle målsäganden eller vittnet har gömt sig. I Huddinge och Handen hittade man dem eftersom det var överskådligare där, konstaterar han.

Chefsåklagaren köper inte heller riktigt argumentet att en stor tingsrätt blir mindre sårbar.
–Södertörns tingsrätt är i princip åtta tingsrätter under samma tak. Någon gång har vi mötts av beskedet att det inte finns någon domare som kan ta den där häktningsförhandlingen i eftermiddag, inte på den här enheten, säger Stefan Bergman, som upplever att enheterna vill hålla på sin självständighet.

Den självständigheten kan också ställa till det för åklagarna. I teorin kan en och samma åklagare kallas till åtta olika förhandlingar samtidigt i de olika enheterna.

Säkerheten har i alla fall förbättrats i och med Södertörns tingsrätt. I synnerhet gamla Huddinge tingsrätt hade stora brister på det området. Men Stefan Bergman tror att säkerhetsnivån kommer att behöva höjas ytterligare. Han förutspår att lokalerna får byggas om inom fem år.
– Jag kan tycka att när man ändå byggde kunde man ha gjort det ännu lite säkrare. Jag hade förslag om att man redan från början kunde ha byggt in någon form av larmbåge, att man lite enklare skulle kunna kontrollera vapen och sådant, säger han.

Ulrika Brandberg, Tom Knutson

Annons
Annons