search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Rabatt på platsannonser i SvD

Advokatsamfundet har förlängt sitt ramavtal med Svenska Dagbladet om rabatt på platsannonser och varumärkesannonser i SvD. Avtalet gäller annonser på textsida, motsvarande minst en kvartssida per införande.
Annons
Annons