search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Nationell mobilisering mot organiserad brottslighet

Justitieminister Beatrice Ask har startat en bred nationell mobilisering mot den organiserade brottsligheten. Som ett första steg bjöds centrala myndigheter in till ett möte på Justitiedepartementet för att dra upp riktlinjerna och gemensamma strategier för en mobilisering mot organiserad brottslighet.

Förutom företrädare för polis och rättsväsende har justitieministern kallat även generaldirektörerna för bland annat Skatteverket, Försäkringskassan, Socialstyrelsen, Tullverket, Kustbevakningen och Migrationsverket.

– Viktiga insatser görs redan mot den organiserade brottsligheten och jag tror därför inte på att nu tillsätta ytterligare utredningar, ändra i befintliga befogenheter eller rita om Sveriges myndighetskarta. Vi har de kunskaper som behövs och de strukturer som krävs för att öka det samlade trycket mot den organiserade brottsligheten. Vad som behövs nu är en bred mobilisering och tydligare arbets- och samverkansformer för att skapa uthållighet och fler gemensamma insatser, säger justitieminister Beatrice Ask i en kommentar.

Annons
Annons
Annons
Annons