search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Medieredaktioner ska inte få avlyssnas

Riksdagen beslutade i november att införa rumsavlyssning som ett nytt hemligt tvångsmedel för att bekämpa brott. Sedan en minoritet i riksdagen drev igenom att regeringens förslag skulle bli vilande i ett år har flera begränsningar införts för att förbättra rättssäkerheten. Bland annat ska personer som har utsatts för hemlig avlyssning underrättas om detta och en särskild myndighet övervaka verksamheten. Lagen ska dessutom bara gälla i tre år och sedan utvärderas.

Justitieutskottet ändrade regeringens förslag på en punkt. För att värna meddelarskyddet vill Justitieutskottet att det inte under några förhållanden ska vara möjligt att bugga medieredaktioner. Utskottet föreslår att lagarna börjar gälla den 1 januari 2008.

Annons
Annons
Annons
Annons