search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Mats Hildeby till minne

Mats Hildeby är död. Beskedet kom inte oväntat men i det längsta trodde Mats nog – och hoppades vi – att han skulle få fler år.

In i det sista arbetade han så långt hans krafter räckte på samfundet och jag tror att stunderna i arbetet var hans ljusaste.

Mats anställdes på samfundets kansli 1991, året före det att jag tillträdde som ordförande i disciplinnämnden. Rätt snart blev han vad man skulle kunna betrakta som huvudsekreterare i nämnden, och vi kom att under en lång följd av år samarbeta rätt intensivt.

Mats var, för att uttrycka sig en smula ålderdomligt, omutligt plikttrogen, mycket noggrann och mån om både sin och andras integritet. Det var lätt att uppleva Mats som tillbakadragen, privat och en smula svårtillgänglig. Men allt eftersom åren gick öppnade han sig en smula, allt oftare slutade våra samtal med en besk och humoristisk kommentar från hans sida, och utan att jag kom Mats riktigt in på livet tycker jag ändå att jag lärde känna honom rätt väl. Jag kom att lita mycket starkt på honom, visste att han aldrig i nämndens namn någonsin gjorde eller sade något som han inte var säker på att vi ställde oss bakom, och jag tror att han kände och uppskattade den tilliten. Den gjorde också att han, om än mycket försiktigt, började ta ut svängarna lite kraftigare och ge kollegor och allmänhet besked i etiska frågor, alltid välöverlagda.

Nu när Mats är borta minns vi en kär och pålitlig medarbetare. Men framför allt minns vi en man som med mod och som det verkade närmast stoiskt lugn mötte ett nedbrytande sjukdomsöde. Han klagade aldrig trots att han långa tider hade det mycket svårt. Tvärtom var han mån om att ständigt förhöra sig om hur vi andra hade det. Om sina egna problem var han förtegen. Han ville inte belasta oss med dem och det var nog mycket typiskt för honom.

Mats Hildeby blev 51 år gammal.

Claes Peyron

Annons
Annons