search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Kritik mot dåliga rättsintyg

Kvalitén på rättsintygen är fortfarande för låg, trots en lagändring i fjol för att förbättra intygen. Rättsmedicinalverket fann i sin utvärdering också att det utfärdas alltför få rättsintyg.

Numera får bara ett fåtal läkare med särskild kompetens utfärda intygen, som används för att dokumentera skador efter vålds- eller sexualbrott. Trots detta har intygen alltså fortfarande brister. Rättsmedicinalverket vill nu att det rekryteras fler läkare för intygsskrivande, och att polis och åklagare inför riktlinjer för när man ska begära rättsintyg.

Annons
Annons