search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Hela SFS på ett USB-minne

Idag finns all SFS-text och mycket annan författningstext på nätet. Lagtexten är uppdaterad och i praktiken kan man lita på själva texterna. Själv har jag i varje fall inte hört talas om några tekniska fel i presentationerna. Texterna finns där och det är möjligt att ta hem texterna till sin egen dator och infoga textavsnitt i dokument som man själv skriver. Ett företag på marknaden har nyligen lanserat en produkt som är ett USB-minne med all gällande SFS-text. Det rör sig om cirka 6 000 olika SFS jämte 2 000 tidigare gällande SFS. Alltså mycket mer än vad som finns i lagboken. Minnet väger 14 gram i jämförelse med lagboken på drygt 3 kg. Minnet kostar 395 kronor och är uppdaterat till den senaste månaden.

Notisum har i dag över 10 000 besökare per dygn som letar efter författningstext. USB-lagboken ska ses som ett komplement till lagboken via internet för den som vill ha tillgång till lagar och förordningar utan att behöva ”släpa på” den tryckta lagboken. USB-lagboken innehåller förutom kronologiska och alfabetiska register även sökverktyg för att söka på ord i lagtexterna samt en möjlighet att söka på förkortningar av lagbeteckningar. En verkligt bra funktion som ju inte alls finns i den tryckta lagboken. Som användare kan man skapa ett eget register med sina ”favoriter” för att snabbt kunna hitta rätt. I lagtexterna finns det länkar till andra lagar och lagrum. Under ”Fakta & Historik” finns även en kopia av underliggande SFS-dokument från 1998 och framåt.

Söker jag på ordet ”kvarstad” får jag 108 träffar som hänvisar till lika många lagar och förordningar. Ordet ”kvarstad” markeras med mörk färg i själva dokumentet. Det fungerar riktigt bra och är ovärderligt för den som inte vet var i rättegångsbalken reglerna om kvarstad finns.

Varför ska man då ha all lagtext i ett USB-minne när allt det finns på nätet? Svaret är naturligtvis att man inte alltid har tillgång till nätet. Sitter man i solstolen på landet är det kanske enda möjligheten att ha omedelbar tillgång till all SFS-text. Fördelen med nätet är att lagtexten uppdateras dag för dag. Men tänk på möjligheten att söka i jordabalken eller rättegångsbalken i fjällstugan när man vaknar mitt i natten. USB-minnet är då oumbärligt. Men lagboken har två fördelar. Dels är den snabbare att läsa i när man väl har lyckats bläddra sig fram till rätt sida, dels finns ju de ovärderliga rättsfallsnotiserna. Det senare är något som inte finns i USB-pinnen.

Thorulf Arwidson, advokat

Annons
Annons