search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Heijnes rättsvetenskapliga pris till Uppsalaprofessorn Håkan Andersson

Tunga vetenskapliga verk inom civilrätten, men också snabba rättsfallskommentarer ger Uppsalaprofessorn Håkan Andersson Heijnes rättsvetenskapliga pris på 70 000 kronor.

Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning beslutade i november att ge sitt rättsvetenskapliga pris till professorn i civilrätt Håkan Andersson.
– Det var verkligen hedrande, särskilt eftersom det utdelas så sällan och med hänsyn till vilka som fått det tidigare, säger han.

Håkan Andersson är främst inriktad på skadeståndsrätt. Han har bland annat skrivit avhandlingen Skyddsändamål och adekvans. Om skadeståndets gränser, som kom 1993, och boken Trepartsrelationer i skadeståndsrätten, 1997.
Enligt Johan Munck, ordförande i Heijnes stiftelse, får Håkan Andersson priset för sitt skarpsinniga författarskap. Men juryn har också tagit fasta på en annan del av Anderssons verksamhet.
– Vi har lagt stor vikt vid hans rättsfallskommentarer på nättjänsten Pointlex. Vi ser det som något av en förnyelse av den rättsvetenskapliga litteraturen med de här snabba och initierade kommentarerna, säger han.

Håkan Andersson planerar att fortsätta skriva snabba kommentarer.
– Jag har funnit att denna arena är en utomordentlig grund för att hitta de små gradvisa förändringarna och nygestaltningarna inom ersättningsrätten i vid bemärkelse, säger han.

Emil Heijnes rättsvetenskapliga pris utdelades förra gången 2001, då till Nils Jareborg.

Annons
Annons
Annons
Annons