search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Domstolar testar videofilmade förhör

Projektet En modernare rättegång rullar vidare. Den första december började åtta domstolar med filmade förhör och nytt teknikstöd

Nu har Domstolsverket tagit nästa steg i projektet En modernare rättegång. Den första december började tingsrätterna i Eksjö, Kalmar, Örebro, Växjö, Linköping, Norrköping och Jönköping samt Göta hovrätt i Jönköping att testa systemet med filmning och uppspelning av förhör.

Från och med den första november 2008 är det meningen att alla förhör i tingsrätterna ska videofilmas. Hovrätten ska sedan i allmänhet kunna grunda sitt avgörande på samma material som tingsrätten, alltså de filmade förhören, istället för att hålla nya förhör. Genom reformen vill lagstiftaren markera att tyngdpunkten i rättskipningen ska ligga i tingsrätten.

En modernare rättegång är ett jätteprojekt, som kräver att 450 rättssalar byggs om och utrustas med ny teknik. 3 200 anställda ska dessutom utbildas. Dessutom innebär projektet en reformering av hovrättsprocessen, så att den blir effektivare och billigare för parterna.

Prop. 2004/05:131 En modernare rättegång – reformering av processen i allmän domstol

Annons
Annons
Annons