search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Stefan Lindskog utsedd till justitieråd

Advokatsamfundets tidigare ordförande Stefan Lindskog har utsetts till justitieråd. Efter en lång gärning i advokatyrket välkomnar han sin nya yrkesroll. Stefan Lindskog ser fram mot att få bidra till rättsutvecklingen.

Grattis. Justitieråd är det det finaste man kan bli som jurist?
– Ja, som jurist är det nog det. Åtminstone har jag tyckt det förut, men nu får man väl inte säga det längre, säger Stefan Lindskog lekfullt.

Hur gick det till när du tillfrågades?
– Jag hade varit ute och jagat och satt i en bil med en kompis när justitieminister Beatrice Ask ringde och frågade om jag ville bli justitieråd. Vad säger man? Jag sa att jag var intresserad, och så var det bra med det. Sedan pratade vi lite jakt.
Det var inte mycket utrymme till reflektion just då.

Stefan Lindskog tillträder sin tjänst i Högsta domstolen från och med årsskiftet 2007/2008.  Han är verksam vid Advokatfirman Wistrand sedan 1977 och advokat sedan 1980. Stefan blev juris doktor vid Stockholms universitet 1985 och docent i civilrätt vid samma universitet 1987. Under åren 1989–1995 var han adjungerad professor i kredit- och obeståndsrätt vid Göteborgs universitet och under åren 2004–2007 var han ordförande i Advokatsamfundet.

Stefan Lindskog har deltagit som sakkunnig och expert i flera statliga utredningar. Under åren har Stefan skrivit ett stort antal böcker. Och teoretiskt sett är det inget som hindrar att han fortsätter med det, menar han.

– Men man måste ta en sådant här arbete som en ansvarsfull utmaning vilket innebär att man måste ge det ordentliga förutsättningar. Det kan inte förfuskas utan jag måste ge uppgiften all den tid den kräver. Det kan ju krävas en viss upplärningssträcka föreställer jag mig och då får det ta sin tid.

Vad har du för förväntningar på din nya arbetsuppgift i Högsta domstolen?
– Framför allt vill jag bidra till en positiv rättsutveckling.  HD är en prejudikatinstans och jag har haft synpunkter på vad HD har gjort, både positiva och negativa. Och har man åsikter om saker och ting och blir tillfrågad om att få bidra till det som man har haft åsikter om, får man försöka sätta axeln till och göra någonting. Om jag kan göra det vet jag inte, men jag kan ju försöka bidra med de erfarenheter och kunskaper jag har.

Det som slagit Stefan Lindskog när han fått tillfälle att reflektera är att bytet av yrkesroll innebär en radikal förändring för honom. Plötsligt måste han se över flera relationer och kanske förändra dem:

– I advokatyrket blir ju gränsen för vad som är klienter och vänner på sikt i vissa fall något utsuddad. Och jag får hoppas att de klienter som blivit som vänner förblir vänner när jag inte kan ha dem som klienter längre. Det är den stora scenförändring som jag börjar se.

Stefan Lindskog tycker att erbjudandet om att bli ledamot av Högsta domstolen kommer lägligt och att han känner sig mogen för rollbytet nu. Advokatyrket är slitsamt. Det är krävande att svara upp mot klienternas förväntningar och förtroende. Det är ett arbete som man inte kan slappna av i.

Med ett humoristiskt tonfall tillägger Stefan att han måste sluta innan det går utför eller åtminstone innan omgivningen börjar märka det.

Är det något du kommer att sakna?
– Klientkontakten. Det är inte bara negativt att ha förtroende och få hjälpa andra människor, svarar Stefan omedelbart och tillägger:
– Men jag är intellektuellt övertygad om att det är klokt att inte hålla på för länge så jag tror att det väger upp saknaden.

Tom Knutson

Annons
Annons
Annons