search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Rätten till advokat i fara med dagens timkostnadsnorm

Dagens system för ersättning till advokater hotar allas likhet inför lagen. Det skriver Advokatsamfundet i ett brev till riksdagsledamöterna. Samfundet uppmärksammar risken att ekonomiskt utsatta grupper i framtiden inte får tillgång till bästa möjliga försvar.

Det blir inte heller nästa år någon principiell förändring av hur ersättningen till offentliga försvarare, offentliga ombud och målsägandebiträden beräknas. Domstolsverket föreslår en höjning av timkostnadsnormen för 2008 med 25 kronor eller 2,46 procent. Ersättningen blir då 1 081 kronor i timmen exklusive mervärdesskatt.

Felaktig beräkning

I ett brev till riksdagens samtliga ledamöter pekar Anne Ramberg på den dåliga tillväxten av humanjurister, ett problem som i stor utsträckning beror på att brottmåls- och familjerättsadvokater inte har ekonomiska möjligheter att anställa biträdande jurister. I brevet påpekas bland annat att advokaten idag är den sämst betalde aktören i rättssalen, och att timkostnadsnormen är beräknad på felaktiga grunder.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg befarar att vi i framtiden får brist på advokater som företräder enskilda individer.
– Ersättningen till advokater som åtar sig offentliga uppdrag är ytterst en rättssäkerhetsfråga, säger Anne Ramberg.

Privata försvarare

Anne Ramberg ser också faror med att advokater allt oftare får sina arvoden sänkta av hovrätterna.
– Ur rättssäkerhetssynpunkt är det betänkligt att advokaterna idag riskerar att inte få ersättning fullt ut för det arbete de utför. Risken finns att enbart de som kan bekosta en privat försvarare får möjlighet att tillvarata sin rätt, säger Ramberg.

Advokatsamfundets brev till riksdagsledamöterna resulterade i ett par motioner om en översyn av systemet med timkostnadsnorm. Dessa har ännu inte behandlats av riksdagen.
Brevet till riksdagsledamöterna finns publicerat på Advokatsamfundets hemsida.

Ulrika Brandberg

Annons
Annons
Annons