search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Ny litteratur

På Juridiska biblioteket, Advokatsamfundet.

Adlercreutz, Axel & Mulder, Bernard Johann: Svensk arbetsrätt (13. uppl. Norstedts juridik. 383 s)
Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders: Europarättens grunder (3. uppl. Norstedts juridik. 424 s)
BRÅ-rapport 2007:20: Kriminalstatistik. 2006 (280 s)
BRÅ-rapport 2007:22: Illegal jakt på stora rovdjur (224 s)
Börs – regelsamling 2007/2008 (Stockholm: FAR. 1599 s)
Dahlqvist, Anna-Lena: Sekretess inom rättsväsendet (2. uppl. Norstedts juridik. 426 s)
Dalberg-Larsen, Jørgen: Dansk retsfilosofi – udviklingslinjer og portrætter (København: Jurist-og Økonomforbundets forlag, 2006. 233 s)
Finansrättsliga utvecklingslinjer – några exempel / Kristina Alling (Lund: Juridiska fakulteten, 2006. 269 s. Finansierings- och kommersiellrättsliga studier; 7)
Fridström, Ingela: Migrationsprocessen (Stockholm: Thomson fakta. 349 s.)
Grauers, Folke: Fastighetsköp (18. uppl. Lund: Juristförl. 375 s)
Hemström, Carl & Giertz, Magdalena: Föreningar – om ekonomiska och ideella föreningar samt något om stiftelser (Uppsala: Litteraturcompagniet. 47 s)
Heuman, Lars: Specialprocess – utsökning och konkurs (6. uppl. Norstedts juridik. 293 s)
Johansson, Svante: Nials svensk associationsrätt i huvuddrag (9. uppl. Norstedts juridik. 418 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning; 80)
Liman, Lars-Otto: ABC om AB 04 & ABT 06 (Solna: Svensk byggtjänst. 88 s)
Lagerström, Peter: Företagsförsäkring – juridisk handbok för försäkringsgivare och försäkringstagare (3. uppl.  Norstedts juridik. 319 s)
Lundén, Björn: Testamentshandboken: hur du skriver ditt testamente / Björn Lundén och Anna Molin. (5. uppl. Näsviken: Björn Lundén information – 160 s.)
Lundén, Björn: Värdering av företag (Björn Lundén information. 158 s)
Lunell, Erika: Okonventionella varumärken – form, färg, doft, ljud (Norstedts juridik. 329 s Akademisk avh.)
Melin, Stefan: Juridiska begrepp för ekonomer (Stockholm: Thomson fakta 361 s)
Nelson-Bülow, Helena: Från förhandling till avtal – strategi, taktik och juridik (Studentlitteratur. 181 s)
Orrbeck, Martin: Företagsförvärv i praktiken (Studentlitteratur. 180 s)
Påhlsson, Robert: Likhet inför skattelag – likhetsprincipen och konstruktionen av jämförbarhet i skatterätten  (Iustus. 247 s)
Rättssäkerheten i brottmål – ifrågasatt av Justitiekanslern (Lund : Lunds domarakademi. 210 s)
Spaak, Torben: Guidance and constraint – the action-guiding capacity of theories of legal reasoning (Iustus.  Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala; 108)
Weatherill, Stephen: Cases and materials on EU law (8. ed. Oxford : Oxford University Press. 708 s)
Wikrén, Gerhard: Utlänningslagen – tillägg med ändringar i lagen efter den 1 maj 2006 fram till den 2 juli 2007 samt vägledande rättsfall från Migrationsöverdomstolen (Norstedts juridik. 38 s)
Värdepapper – regelsamling 2007/2008
(Stockholm: FAR. 1476 s)
Värdepappersmarknadslagstiftningen – med korsreferenser (Stockholm: FAR SRS. 85 s)

Tryckår: 2007 om inte annat anges.

Annons
Annons
Annons