search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Fri rörlighet öppnar ny marknad för brottmålsadvokater

Affärsadvokaterna verkar sedan länge på en europeisk marknad. Men också brottmålsadvokater kan gå över gränser. Advokat Per Öst förordnades av Köpenhamns Byret till offentlig försvarare i ett stort mål.

Per Östs klient är bosatt i Sverige, men åtalades i Danmark tillsammans med fem andra personer misstänkt för bedrägeri. Från början hade han en dansk försvarare. Men det var svårt att förstå danskan, och mannen ville hellre ha en svensk advokat som tillvaratog hans intressen. Klientens bror vände sig till Per Öst, som accepterade uppdraget, och kontaktade Köpenhamns Byret. Där gick det förvånansvärt smidigt.

– Domstolen begärde inte att jag skulle visa att jag var lämpad, att jag till exempel kunde dansk straff- och processrätt. Jag behövde inte heller argumentera utifrån EU-regel om den fria rörligheten för varor och tjänster, berättar Per Öst.

Per Öst fick snabbt sätta sig in i den danska straff- och processrätten. Dagen efter förordnandet hölls det häktningsförhandlingar.
– Jag blev inkastad i det väldigt snabbt. Men jag måste ge de danska kollegerna en eloge. Jag har aldrig blivit så väl omhändertagen någon gång i en rättssal. De har verkligen månat om att jag skulle hänga med, liksom domaren, säger Per Öst.

Språket har inte varit något problem. En tolk finns med och rycker in när det behövs. Målet sträcker sig över fem rättegångsdagar. Inför varje rättegångsdag får parterna ett protokoll över vad som sades dagen innan, något som Per Öst uppskattar mycket.

Dansk straff- och processrätt skiljer sig inte så mycket från den svenska, enligt Per Öst. Men visst finns det skillnader.
– Det är mycket friare i Danmark, ordningsreglerna är inte så strikt beaktade som i Sverige. Det är lättare att bryta in, man kan avbryta åklagaren och få en diskussion om vissa processuella saker. Domaren är väldigt flexibel. Man får vara aktiv på ett annat sätt och det är en roligare roll tycker jag.

Dessutom är ersättningen till försvararna bättre i Danmark än i Sverige, något som de danska försvararna var väl medvetna om berättar Per Öst.

Nu undersöker han möjligheten att bli uppsatt på försvararlistan vid Köpenhamns Byret, just för att företräda svenska klienter.
– Jag tycker definitivt att det här är en ny marknad för skånska advokater, säger han.

Ulrika Brandberg

Försvararuppdrag i Danmark
Reglerna om offentlig försvarare finns i danska retsplejelovens § 333 och § 730. Enligt lagen kan enbart personer med dansk advokattitel få så kallat beneficium, det vill säga komma med på domstolarnas listor över advokater som tar försvararuppdrag eller företräder personer med rätt till fri process.
Rätten kan dock förordna en utländsk advokat som offentlig försvarare om det anses lämpligt i det enskilda fallet.

Annons
Annons
Annons