search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Familj fick skadestånd enligt Europakonventionen

Polisens beslut att låta läkarundersöka tre barn innebar en kränkning av hela familjen. Det fastslår HD i en dom, och tilldömer alla familjemedlemmarna skadestånd enligt Europakonventionen.

Domen avser en händelse 1993. Tre barn omhändertogs av socialtjänsten efter misstankar om att föräldrarna begått brott mot barnen. I samband med omhändertagandet fattade polismyndigheten beslut om att låta läkarundersöka de tre flickorna, då ett halvt, tre och fyra år gamla. Dagen efter hävdes omhändertagandet och åklagaren lade ner förundersökningen.

Högsta domstolen har nu prövat om läkarundersökningen, som genomfördes utan vare sig samtycke från vårdnadshavarna eller beslut från socialnämnden, kan ge rätt till ersättning för ideell skada.

HD skriver i sin dom att läkarundersökningarna innebar allvarliga ingrepp i barnens fysiska integritet, och att både barnen och föräldrarna kan antas ha känt oro och obehag. Enligt Europadomstolens praxis kan händelsen därför motivera ekonomisk ersättning för kränkning av konventionens artikel 8, om rätt till respekt för privat- och familjeliv. HD bestämmer skadeståndet till 15 000 kronor till var och en av familjemedlemmarna.

HD mål nr T 672-06

Ulrika Brandberg

Annons
Annons
Annons