search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Budgeten: Mindre pengar till rättsliga biträden

Regeringen satsar på rättsväsendet. Huvuddelen av pengarna i 2008 års budget går till polisen. Anslaget till rättsliga biträden sänks däremot i statsbudgeten.

Rättsväsendet får totalt 31,4 miljarder kronor i nästa års statsbudget. Regeringen budgeterar ungefär 18 miljarder till polisen, 4 miljarder till domstolarna och 6 miljarder till kriminalvården.

Anslaget till rättsväsendet ökar till 2008 med 495 miljoner kronor. 415 miljoner av dessa tillfaller polisen, och 55 miljoner av ökningen går till Åklagarmyndigheten.
Men för posten rättsliga biträden, som bland annat täcker offentliga försvarare och målsägandebiträden, sänker regeringen i stället tilldelningen. Budgeten för 2007 var på 1,36 miljarder. Den slutgiltiga kostnaden beräknas bli runt 100 miljoner högre. Trots detta avsätter regeringen drygt 100 miljoner mindre, 1,225 miljarder kronor, för 2008.

Utgifterna för rättsliga biträden, inte minst offentliga försvarare, har ökat stadigt under de senaste tio åren. Nu pågår ett arbete inom Justitiedepartementet för att bryta denna trend genom en förändring av reglerna för förordnande och byte av offentliga försvarare.

Ulrika Brandberg

Annons
Annons
Annons