search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokater kan kontrolleras i domstolen

Endast advokater som uppträder i den aktuella förhandlingen ska slippa säkerhetskontroll i domstolen i framtiden. Det anser Domstolsverket som utvärderat lagen om allmän säkerhetskontroll.

Lagen om allmän säkerhetskontroll reglerar när och hur domstolarna kan genomföra säkerhetskontroller av besökarna när det finns ett hot eller någon annan säkerhetsrisk i ett visst mål. Lagen trädde i kraft 1982, och ändrades år 2001.

Domstolsverket har nu på regeringens uppdrag utvärderat lagändringen, bland annat med hjälp av en enkät till landets domstolar. I rapporten lämnas inga förslag på lagändringar, men utredarna lyfter fram några frågor för vidare översyn.

En av dem är att advokater idag slipper säkerhetskontroll. Utredaren ifrågasätter detta generella undantag, och anser att lagen bör förtydliga att endast de advokater som arbetar med det aktuella målet ska undantas från kontrollen.

Ulrika Brandberg

Annons
Annons
Annons