search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Styrelsen besökte riksåklagaren

Advokatsamfundets styrelse besökte den 6 september Riksåklagaren. Informations- och erfarenhetsutbyte stod på programmet. Under mötet diskuterades bland annat rätten till försvar och försvararrollen, den absoluta åtalsplikten, säkerhetsfrågor i domstol och handläggning av resningsärenden.
Annons
Annons