search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Statliga utförsäljningar ger arbete för advokaterna

Under de närmaste åren planerar staten att sälja sex bolag, värda mellan 150 och 200 miljarder kronor. Utförsäljningarna innebär uppdrag för advokatbyråerna. Men än kan ingen riktigt överblicka hur mycket arbete det blir.

Det formella beslutet att sälja hela eller delar av Vin & Sprit AB, Civitas Holding AB (ägare till fastighetsbolaget Vasakronan), Nordea Bank AB, OMX AB, låneinstitutet SBAB och Telia Sonera fattades av riksdagen i juni.

Under vintern handlade regeringen upp juridisk rådgivning inför försäljningen. Sju advokatbyråer passerade nålsögat, och får därmed vara med och företräda säljaren när bland annat Vin & Sprit AB säljs.

Linklaters är en av de byråer som skrivit avtal med regeringen. Hittills har man varit rådgivare när regeringen sålde åtta procent av statens innehav i Telia Sonera under våren 2007. Byråns VD Peter Högström menar att uppdraget inte spelar särskilt stor roll rent ekonomiskt utan var ett prestigeprojekt.
– Den statliga utförsäljningen motsvarar en liten andel av det totala antalet affärer i Norden. Men vår roll som rådgivare i våras var intressant för medarbetarna, eftersom transaktionen väckte stort intresse på marknaden, säger Peter Högström.

Advokatfirman Lindahl valde att stå utanför statens upphandling. I stället riktar man in sig på köparna.
– Vi har redan omfattande uppdrag för köpare. Ett exempel är Borse Dubai som Lindahl företräder i samband med försäljningen av OMX AB. Det är det första tydliga exemplet där de statliga utförsäljningarna påverkar oss positivt, säger Carl-Olof Bouveng på Lindahl.

Samma sak gör Gernandt & Danielsson.
– Vi har redan uppdrag för köpare. Det är klart att utförsäljningarna påverkar oss positivt, säger Dick Lundqvist på Gernandt & Danielsson.

Ulrika Brandberg

FAKTA: ”Statens” advokatbyråer
Uppdraget att företräda staten i utförsäljningen gick till sju advokatbyråer. Regeringen ställde höga krav på kompetens och storlek för att få delta i upphandlingen. Urvalet gjordes sedan utifrån det offererade priset på tjänsterna. Följande byråer har avtal med staten:
Vinge
Cederquist
Wistrand
Delphi & Co.
Setterwalls
Mannheimer Swartling
Linklaters

Uppdragen har hittills fördelats så här:
Vin & Sprit AB: Vinge
Civitas Holding AB: Cederquist
Nordea Bank AB: Mannheimer Swartling
SBAB: Mannheimer Swartling
Telia Sonera: Linklaters (avslutat)
OMX: Nord & Co

Annons
Annons