search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Dan Eliasson: ”Rätt ska vara rätt”

Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson vet vad som gäller. – Jag skulle aldrig vika från gällande rätt. Det är mitt jobb men också enda möjligheten att klara ett arbete som det här, säger han. – Har den som söker asyl rätt till skydd spelar det ingen roll hur stor kostnaden blir för det svenska samhället. Då ska man ha skydd. Vår uppgift på Migrationsverket är att genomföra folkviljan enligt de lagar som riksdagen har beslutat om

Vi träffas i Migrationsverkets lokaler i Solna. Väntrummet är fyllt av människor från andra delar av världen. De färgrika kläderna är en skarp kontrast till de vitgrå och sterila kontorslokalerna. Människor väntar för att träffa en handläggare: någon som har makt att besluta om en ansökan att få stanna i Sverige ska beviljas eller inte.

Men Dan Eliasson ser det inte riktigt så. Skulle det vara han eller hans handläggare som personligen bestämde skulle säkert nästan alla få stanna.
– Så fort jag läser in mig på ett enskilt ärende vill jag nästan alltid att den personen ska få stanna. Detsamma gäller nog all personal här. De som jobbar här är människor som är fyllda av empati och som verkligen slåss för de mänskliga rättigheterna. Men vår uppgift är att tillämpa gällande rätt, inget annat.

Han berättar att nya siffror visar att över 90 procent av alla irakier som kommer till Sverige och har rätt att söka asyl här får stanna. De siffror som har cirkulerat tidigare om drygt 70 procent inkluderar också dem som skulle ha sökt asyl i ett annat land, och därför hänvisas dit.
– Vi har tagit fram nya siffror i dag. I maj var det exempelvis 97 procent av irakierna som fick stanna och i juli 90 procent.

Trots att många får stanna är det alltid undantagen som det blir diskussion om. För en tid sedan fick en irakisk man sin ansökan avslagen. I beslutet hänvisade Migrationsverket till domar i Migrationsöverdomstolen. Det beslutet behandlas just nu av migrationsdomstolen och vid ett avslag där kan domen bli aktuell för prövning i Migrationsöverdomstolen. Blir beslutet ett annat där är konsekvensen självklar för Dan Eliasson.
– Ändrar Migrationsöverdomstolen sitt tidigare beslut förändras naturligtvis förutsättningarna för vårt beslut. Men det innebär inte att vårt nuvarande beslut är felaktigt, tvärtom. Vi ska vid varje tidpunkt följa den praxis som domstolen anger.

Rättskedja

Riksdagen stiftar lagarna. Migrationsdomstolarna tolkar lagarna och anger praxis. Sedan är det upp till Dan Eliasson och hans medarbetare att genomföra den praktiska hanteringen. Så ser Dan Eliassons rättskedja ut. Och vid sidan av ett grundmurat rättspatos är det också en stark tro på den oberoende ämbetsmannen som styr hans inställning.
– Jag vill föra den gamla fina svenska ämbetsmannatraditionen vidare.

Dan Eliasson är jurist och studerade i Uppsala. Utbildningen fortsatte i Amsterdam där han läste EG-rätt. Sedan hade han ett Efta-jobb i Genève och därefter blev han internationell rådgivare och chefstjänsteman med ställning som ambassadör åt Laila Freivalds och när hon avgick statssekreterare åt Thomas Bodström. I våras var han tillfälligt biträdande Säpochef, och den 29 maj i år började han på Migrationsverket.

Men hans rättspatos går längre tillbaka. Med stolthet berättar han om farfadern, Eugen Tor Eliasson, som var konstnär och en känd personlighet i Härnösand. Men han deltog också i demonstrationerna i Ådalen 1931. Farfar var kommunist och sprängde järnvägsrälsen för att hindra militären från att nå fram till demonstranterna.
– Han dömdes till nio månaders fängelse, men jag måste säga att jag har en djup beundran för många av den tidens arbetarrörelsemänniskor som verkligen kämpade för sin sak och stod för sina åsikter.

Rätt ska vara rätt för Dan Eliasson. Och han tycker att bilden i media av Migrationsverket inte är riktigt rättvis, eftersom den, enligt honom, är för fokuserad på enstaka negativa händelser i stället för vardagsslitet för flyktingarna. För en tid sedan berättade tidningarna hur en avvisning firades med tårtkalas bland personal. Vid ett annat tillfälle lyckades några grova brottslingar muta handläggare och få ett svenskt medborgarskap.

Det är händelser som Dan Eliasson tar avstånd från. Men för honom är det unika händelser långt från den vardag som verkets mer än 3 000 anställda jobbar i.
– Det är en fantastisk personal. Men vi måste bli mycket bättre på att nå ut med hur vårt jobb ser ut och allt det positiva som vi gör. Sedan gäller det också att få verkets enheter på mer än 50 verksamhetsorter att agera på ett mer likartat sätt.

Kortare handläggningstid

På hans agenda finns högt upp att handläggningstiderna ska kortas ytterligare. Redan nu har tiden sjunkit. Men Dan Eliasson ser möjligheter att pressa tiden ytterligare genom en bättre sortering av ärendena och en större specialisering. Framför allt gäller det att göra rätt från början. Han tror inte heller kortare handläggningstider försämrar rättssäkerheten.
– Tvärtom egentligen. Det finns naturligtvis en gräns för hur många ärenden en handläggare klarar av. Men en snabb och korrekt handläggning är egentligen en bra garant för rättssäkerheten, för då fattas beslutet i så nära tid som möjligt till den verklighet som den asylsökande åberopar.

När Dan Eliasson tillträdde som generaldirektör gjorde han sig snabbt till ovän med en del kommunpolitiker. Han lovade i en radiointervju att han skulle ”hänga ut” de kommuner som inte tog emot sin andel av ensamanlända barn. Trots en del kritiska telefonsamtal har han inte ändrat uppfattning.
– Jag tycker att det är genant för en del kommuner, som inte tidigare har någon större flyktingbelastning, att de inte säger sig klara av att ta emot några stycken ensamma barn.

Känner ingen rädsla

För en tid sedan fick en chefsdomare vid Migrationsdomstolen i Göteborg sin husfasad nedkladdad av personer från den anarkistiska organisationen AFA, som ansåg att domstolen inte var tillräckligt generös när det gällde att bevilja irakier uppehållstillstånd. AFA kritiserade också Dan Eliasson i samband med händelsen. Men han säger sig inte vara rädd för angrepp.
– Nej, på det personliga planet känner jag ingen oro. Den här gruppen, som kallar sig, AFA verkar inte heller ha förstått att både Migrationsverket och Migrationsdomstolen bara följer den lag som riksdagen har stiftat. Men fortsätter de att ge sig på representanter för samhället så blir de nog snabbt varse att rättssamhället är oerhört starkt när det gäller att ta itu med den här typen av handlingar.

Dan Eliasson är fortfarande ny i sitt jobb och ser mängder av uppgifter framför sig. Han verkar fylld av engagemang och förändringsvilja och säger att han jobbar med ett sexårsperspektiv, vilken är den tid hans förordnande sträcker sig över. Men jobbet är också psykiskt ansträngande med svåra beslut och en intensiv mediabevakning. Halvt på skämt, halvt på allvar säger Dan Eliasson också att han ibland jobbar med ett betydligt kortare tidsperspektiv.
– Ja det händer när jag stänger dörren bakom mig efter en arbetsdag att jag säger till mig själv: Ja, du Dan, det blev en dag till.

Björn Forsberg

Annons
Annons