search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Blandade reaktioner på förslag om öppnare domarbana

Förslagen om en öppnare domarutbildning får beröm av domstolar, JO och Åklagarmyndigheten. Men såväl Advokatsamfundet som Rikspolisstyrelsen vill hellre avskaffa domarbanan som den ser ut idag.

Remissinstanserna har nu tyckt till om justitierådet Anna Skarheds departementspromemoria En mer öppen domarutbildning (DS 2007:11) som överlämnades till justitieministern i början av april (se nr 4, 2007). Reaktionerna är blandade.

Enigheten är stor om att rekryteringen av domare behöver breddas. Åklagarmyndigheten, Svea hovrätt och Hovrätten för övre Norrland anser precis som utredaren att det kan göras genom reformer av den nuvarande domarutbildningen. Advokatsamfundet och Rikspolisstyrelsen vill dock gå längre, och i likhet med den så kallade Regnerska utredningen (SOU 2003:102) helt lägga ner domarbanan och istället tillsätta domare efter meriter inom andra juridiska fält.

Förslaget om att införa notarietjänster vid andra myndigheter än domstolarna får beröm av Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten, två av dem som skulle kunna få del av de nya notarietjänsterna.

Ulrika Brandberg

Annons
Annons