search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Samfundets nya handläggare

Under vintern och våren har Advokatsamfundet anställt fyra nya handläggare.

Malin Wigelius och Nina Sharokhi började båda på kansliet i januari. Malin kommer från tingstjänstgöring i Falu tingsrätt och Nina har arbetat som ämnessakkunnig på Finansdepartementet.

Jeanette Tistam tillträdde i mars. Hon var dessförinnan notarie vid länsrätten i Västerås.

Andreas Häll började redan i höstas som praktikant på samfundets kansli. Sedan april är han anställd som handläggare.

Handläggarna arbetar bland annat med disciplinärenden och inträdesärenden. De hjälper också till med information till såväl ledamöter som allmänheten.

Annons
Annons