search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Juridicum 100 år: Nytt datasystem ska öka rättssäkerheten

100 år har juridiska fakulteten vid Stockholms universitet fyllt. Det firade man med en lång rad seminarier. Vi besökte några och berättar om vad EU-medlemskapet innebär för svensk rättsväsen, hur det står till med miljörätten, vad som händer inom immaterialrätten, vilka rättsdatabaser som är på gång och hur domstolarna klarar IT-rätten.

”Vi vill att systemet ska göra det möjligt att hitta rätt och att man hittar all information i alla källor samtidigt då sökningen sker”, säger Lena Jönsson, generaldirektör på Verva, Verket för förvaltningsutveckling.

Hon säger det på seminariet ”Nya kanaler för rättsinformation: innehåll och ansvar”.

Internet har i grunden ändrat förutsättningarna för den rättsliga informationsförsörjningen.

Verva har också fått i uppdrag att skapa en gemensam portal för all rättsinformation som finns hos de cirka 100 myndigheter som är berörda av frågan.

– Enhetliga sökningar ska borga för rättssäkerheten och demokratin, säger Lena Jönsson.

Under 2007 ska sju myndigheter ingå i en försöksverksamhet. Det är Domstolsverket, Skatteverket, Riksarkivet, Regeringskansliet, Sjöfartsverket och Kemikalieinspektionen.

– I slutet på 2007 ska vi utvärdera resultatet och förhoppningsvis ska vi vara i gång med alla 100 myndigheter under 2008.

David Eriksson arbetar som System Development Lawyer på Mannheimer Swartling. Han säger att självklart behövs det centrala lösningar och att advokatbyråerna satsar mycket på att utveckla kunskapsbaser.

– Allt ska gå så mycket snabbare nu. Jag själv har aldrig varit ute i arbetslivet utan att ha haft tillgång till e-mail, och jag har svårt att tänka mig att det ens skulle vara möjligt.

Några av de kunskapsbaser som nu finns på advokatbyråer är:
• kunskap om rätten/juridik
• kunskap om klienter och deras branscher
• marknadsinformation
• finansiell information

– Vi säljer den bästa kvalitén och då är naturligtvis IT-utvecklingen en viktig del. Sedan är det ju också en fråga om hur mycket vi ska satsa på det här, det tar ju både tid och kostar pengar, säger David Eriksson.

Björn Forsberg