search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

EU-ombudsman vill ha fler klagomål

”Jag vill ha fler klagomål från svenskar.” Det säger den europeiska ombudsmannen P. Nikiforos Diamandouros när han besöker Advokatsamfundet och berättar om sitt ämbete.

– Jag undersöker klagomål om administrativa missförhållanden inom Europeiska unionens institutioner och organ. Ombudsmannen är helt oberoende och opartisk, säger P. Nikiforos Diamandouros.

Bland åhörarna finns Högsta domstolens ordförande Johan Munck, regeringsrättens ordförande Rune Lavin, den svenske justitieombudsmannen Mats Melin, och nuvarande, tillträdande och före detta ordförandena i Advokatsamfundet, Stefan Lindskog, Tomas Nilsson och Axel Calissendorff tillsammans med ett tjugotal andra jurister.

Undersöker missförhållanden

Den europeiske ombudsmannen undersöker fall av administrativa missförhållanden. Sådana uppstår när en institution låter bli att handla i enlighet med lag, inte respekterar principerna för god förvaltning eller bryter mot de mänskliga rättigheterna.

Några exempel är:
• Administrativa oegentligheter
• Orättvis behandling
• Diskriminering
• Maktmissbruk
• Underlåtenhet att ge svar
• Vägran att ge information
• Onödig försening

Vem som helst som är medborgare av, eller bor i, en EU-medlemsstat kan klaga till Europeiska ombudsmannen. Företag, föreningar eller andra organisationer i unionen kan också klaga till ombudsmannen. Man kan klaga per brev, fax eller e-post.

P. Nikiforos Diamandouros är från Grekland och sedan april 2003 europeisk ombudsman. Innan dess var han nationell ombudsman i Grekland och sedan 1993 är han professor i statsvetenskap och offentlig förvaltning vid universitetet i Aten. Han är alltså inte jurist.

– Men vi har många jurister anställda hos oss i Strasbourg där vårt huvudkontor finns.

Han nämner som exempel ett ärende där han agerat. Ombudsmannen kritiserade Europeiska unionens råd för att inte ha behandlat en begäran om offentlig tillgång till handlingar på ett korrekt sätt. Orsaken var att en undersökning visade att det fanns många fler relevanta dokument i ett ärende än vad rådet först medgav. Ombudsmannens undersökning innebar att klaganden fick tillgång till samtliga dokument.

– Ibland vänder sig människor till mig med klagomål som egentligen hör hemma hos den nationella ombudsmannen, men då hjälper jag till med den kontakten.

Björn Forsberg

Fakta/Så kontaktar du ombudsmannen
Europeiska ombudsmannen
1, av. du Président Robert Schuman
B.P. 403
FR – 67001 Strasbourg Cedex
Tel: +33(0)3 88 17 23 13
Fax: +33(0)3 88 17 90 62
eo@ombudsman.europa.eu

Annons
Annons