search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
Nr 4 2007 Årgång 73
Nr 4 2007 Årgång 73

Fokus

EU firar 50 och rättsstaten formas?

Rättssamarbetet växer sig allt starkare inom EU. Lagförslagen duggar tätt och EG-domstolens synpunkter inhämtas allt oftare i svenska mål. De svenska processreglerna och spelföretaget Unibet samt ”Lavalfallet” i Vaxholm är två exempel.

Läs mer

Ledare

EU måste värna demokrati och fred

EU tillkom som ett fredsprojekt i efterdyningarna av två världskrig. Till Europas hjälp kom vid båda tillfällena USA.... Läs mer

Gästkrönika

Gästkrönika: Ta grundlagen på allvar

Vilken roll kan och bör grundlagen spela i samhället? Jag kom att reflektera över detta efter ett seminarium som gick av... Läs mer

Annons
Annons Annons
Nyheter
Visa fler nyheter
Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons

Fokus

Debatt

Svar till Lars Hesser

Hovrättsrådet Lars Hesser skriver i Advokaten nr 3 2007 om ”JK-debatten” om rättssäkerheten i brottmål. Han ställer ett... Läs mer

Glöm inte offren!

I anslutning till JK Göran Lambertz’ krönika i Advokaten nr 2 2007 vill jag lyfta upp en aspekt som inte talats så... Läs mer

Debatt om framtiden

Advokatsamfundet genomför just nu hearings i samband med de olika avdelningarnas årsmöten. Frågan gäller en reform av... Läs mer