search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Tingsrätter hotas i Norrland

Nu blåser det till strid om domstolarnas framtid i Norrland. Orsaken är den så kallade ”Norrlandsutredningen” som föreslår att det bara ska finnas en tingsrätt i varje län.

– Utredningen har inte beaktat medborgarperspektivet och förslagen innebär ytterligare ett steg i nedrustningen av samhällsstrukturen här uppe och det drabbar också näringslivet, säger Mikael Stenman, som är advokat i Lycksele, där tingsrätten ska läggas ned enligt förslaget.

Mikael Stenman var en av flera kritiska röster som hördes när Advokatsamfundets Norra avdelning höll sitt årsmöte i Sundsvall.
Det var 2005 som den dåvarande socialdemokratiska regeringen uppdrog åt Domstolsverket, Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen och Kriminalvårdsstyrelsen att lämna förslag ”för en förbättrad samordning av rättsväsendets myndigheter i Norrland”(Ju 2005/5300/DOM).

I korthet innebär det förslag som myndigheterna nu redovisar:
• länsvisa samverkansråd för myndigheterna inom rättskedjan inrättas,
• länsvisa domsagor inrättas med en huvudort i varje län,
• nuvarande tingsrätter och tingsställen utanför huvudorten, med två eller flera förhandlingsdagar per vecka, blir obemannade tingsställen. Undantag görs för Gällivare där fast bemanning anses nödvändig av geografiska skäl. Övriga tingsställen läggs ned,
• häkte eller häktesfilial ska finnas på varje huvudort,
• åklagarkamrarna ska finnas på huvudorterna med undantag för Gällivare där fast bemanning anses nödvändig av geografiska skäl,
• alla häktningsförhandlingar och huvudförhandlingar ska kunna hållas med videokonferensteknik,
• det ska i varje kommun finnas en möjlighet att genom videokonferensteknik kunna delta i förhör och vittnesmål,
• Domstolsverket ska få i uppdrag att se över domstolsorganisationen i Västernorrlands län.

– Jobbet fungerar bättre med större enheter och det här förslaget är rätt tänkt, säger Sten Burman, som är lagman vid Sundsvalls tingsrätt, och som var gästtalare på årsmötet i Sundsvall.

Det var en analys som Mikael Steman inte höll med om.

– Mellan Hemavan och Umeå är det 40 mil, och antingen blir det långa resor eller så måste kontakten med myndigheten ske via webkamera, och det här förslaget rimmar således mycket illa med principerna om ”access to justice” för alla medborgare, säger Mikael Stenman.        

–  Men det finns ett annat förslag som handläggs på Justitiedepartementet och som innebär att Lycksele tingsrätts framtid säkras genom att domsagan utökas till att omfatta ett större geografiskt område och att särskilda måltyper handläggs där. Det finns således flera förslag och det finns goda skäl för den nya regeringen att i stället anta det förslaget.

Björn Forsberg

Annons
Annons