search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Sverige tillträder FN:s konvention mot korruption

Regeringen har i en proposition föreslagit att Sverige ska tillträda Förenta nationernas konvention mot korruption.

Konventionens syfte är att främja och förstärka åtgärder för att förebygga och bekämpa korruption. Även frågor om domsrätt, utlämning och internationell rättslig hjälp regleras i konventionen. Vidare behandlas frågor om förverkande och återställande av egendom liksom olika former av samarbete över gränserna och åtgärder för att förebygga korruption.

Annons
Annons
Annons