search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Sverige inför EG-domstol

Sverige har dröjt med att införa EU:s regler om offentlig upphandling och hamnar därför inför EG-domstolen.´

Det är tre direktiv som gäller upphandling av bland annat bygg-, energi- och posttjänster som Sverige inte har infört i tid. Tidsfristen löpte ut den 31 januari 2006.

Annons
Annons
Annons