search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Sjukvårdsförsäkring ska förhindra sjukavbrott

Sedan några år tillbaka är Advokatsamfundets sjukavbrottsförsäkring hopkopplad med sjukvårdsförsäkringen. Tanken är att den som blir sjuk ska använda avbrottsförsäkringen så lite som möjligt och i stället få vård för att bli frisk. Sven fick cancer, men behövde inte utnyttja sjukavbrottsförsäkringen tack vare snabb behandling.

Sven var utomlands när han fick cancerbeskedet. Ett chockbesked i sig, men också oro för hur det skulle gå att ordna behandling. Han kontaktade Länsförsäkringar som står för sjukvårds- och sjukavbrottsförsäkringen, väl medveten om att den egentligen bara gäller i Sverige.

Men Sven ville fortsätta utredning och behandling i utlandet. Personen på försäkringsbolaget bad att få undersöka möjligheten och sedan återkomma. Efter två timmar fick Sven klartecken till utlandsbehandling.

– Plötsligt blev problemen så mycket mindre. De snabba beskeden var viktiga, och jag fick möjlighet till snabb vård och behandling, säger Sven.

Helhetsbedömning

Tillbaka i Sverige fick han hjälp av en koordinerande sjuksköterska som bokade läkarbesök och planerade behandlingen. Sven är mycket nöjd med försäkringen och den service och det stöd han har fått av försäkringsbolaget.

Efter den snabba behandlingen kunde Sven återgå till arbetet som advokat. Även om han fortfarande måste gå på kontroller mår han bra.

Tomas Larsson på Willis, Advokatsamfundets försäkringsmäklare, betonar fördelarna med att ha sjukvårds- och sjukavbrottsförsäkring i samma bolag.

– Genom att ett bolag äger båda försäkringarna vill de att de totala kostnaderna ska bli så låga som möjligt. Det gör att man kan vara mer generös med sjukvårdsförsäkringen för att undvika sjukavbrott. Resultatet blir en helhetsbedömning, och snabb och effektiv vård, säger han.

Vinst att slippa sjukavbrott

Syftet med att knyta sjukavbrottsförsäkringen till sjukvårdsförsäkringen var just att minska sjukavbrotten. Detta har också lyckats. Allt färre har behövt utnyttja sjuk-avbrottsförsäkringen under de senaste åren. Förutom att det ger lägre kostnader för försäkringarna innebär det förstås stora vinster för de enskilda advokater som kan börja arbeta igen i stället för att vara sjukskrivna långa perioder.
– Det är helt riktigt att försäkringarna är sammankopplade. Det är viktigt att man snabbt kan komma tillbaka till verksamheten och få intäkter, säger Sven.

Ulrika Brandberg

Fotnot: Sven heter egentligen något annat.

Fakta om sjukvårds- och sjukavbrottsförsäkringarna

• Sjukvårdsförsäkringen täcker bland annat kostnader för läkarbesök, medicin och rehabilitering. Den omfattar också hjälp att planera och boka vård. Den försäkrade får hjälp att boka och planera undersökningar och behandling via ett 0771-nummer

• Sjukvårdsförsäkringen kan tecknas för advokater, jurister och annan personal på advokatbyrån. Dessa kan också medförsäkra maka/make, sambo eller registrerad partner.

• Det görs ingen riskbedömning för sjukvårdsförsäkringen, men den som försäkras måste vara fullt arbetsför.

• Sjukavbrottsförsäkringen täcker den försäkrades andel av advokatbyråns fasta kostnader vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller vård av sjukt barn.

• Efter prövning av hälsodeklarationen kan sjukavbrottsföräkringen innehålla undantag och begränsningar.

• Sjukvårdsförsäkringen kan tecknas separat, men sjukavbrottsförsäkringen erbjuds bara tillsammans med sjukvårdsförsäkringen.

• Försäkringsgivare för båda försäkringarna är Länsförsäkringar.

Annons
Annons