search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Riktlinjer för provokation

Riksåklagaren har utfärdat riktlinjer för åklagarnas handläggning av provokativa åtgärder

Provokation är inte reglerad i lag. Förutsättningarna för att använda metoden och hur en provokation ska gå till för att vara tillåten har i stället utvecklats i rättstillämpningen. Avsikten med riksåklagarens riktlinjer är att skapa klara och tydliga rutiner så att provokativa åtgärder beslutas och genomförs på ett enhetligt sätt och att de dokumenteras så noga att det i efterhand är möjligt att kontrollera att allt har gått rätt till.

Rapporten finns på Åklagarmyndighetens hemsida: http://www.aklagare.se/

Annons
Annons
Annons