search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Regler om kontroll av utlänningar tillämpliga på migrationsdomstolarnas dömande

Sekretesslagens 7 kap. 14 §, andra stycket, är tillämpligt påmigrationsdomstolarna. Det fastslår Regeringsrätten i en dom. Bestämmelsen gäller ”verksamhet för kontroll över utlänningar”, och tillämpades tidigare på Utlänningsnämndens verksamhet.

Målet gällde migrationsdomstolen i Stockholm, som sekretessbelagt handlingar i ett mål med hänvisning till sekretesslagens bestämmelser. Den person som begärt ut handlingarna överklagade domstolens beslut, men förlorade i kammarrätten. Regeringsrätten fastställer nu kammarrättens dom. Det finns, enligt domen, ingen anledning att ge begreppet ”verksamhet för kontroll över utlänningar” en ny innebörd bara för att instansordningen förändrats.

Regeringsrätten mål nr 4582-6.

Annons
Annons
Annons