search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Regeringen driver på för fusklag

Den som lämnar oriktiga uppgifter till myndigheterna eller underlåter att anmäla ändrade förhållanden ska kunna dömas för bidragsbrott om det skett av grov oaktsamhet. Detta föreslår regeringen i en proposition.

Förslaget har fått hård kritik. Lagrådet var tveksamt till förslaget. Precis som Advokatsamfundet påpekar Lagrådet att mycket av det lagen omfattar, redan idag är kriminella handlingar. Lagrådet tänker sig också att en sanktionsavgift kan vara mer effektivt än kriminalisering, men motsatte sig inte att förslaget genomförs.

Annons
Annons
Annons