search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Ny organisation för flyktingmottagande

Regeringen ger länsstyrelserna en ny roll i flyktingmottagandet. Länsstyrelserna ska verka för att kommunerna tar emot skyddsbehövande som har fått uppehållstillstånd och se till att de får en bra introduktion i det svenska samhället.

Beslutet innebär att länsstyrelserna ska förhandla med kommunerna om introduktionsplatser utifrån tillgång på arbete, bostäder och skolor.

Annons
Annons
Annons